Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE DRAMA 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.
Dersin İçeriği Bu ders; Dramada tanışma ve iletişim oyunları,Dramada tanışma oyunları ve iletişim oyunları ,Dramada grubun kaynaşmasını sağlayan ısınma oyunları ve güven oyunları,Dramada grubun kaynaşmasını sağlayan ısınma oyunları ve güven oyunları,Isınma oyunları, algı ve duyumu geliştiren oyunlar, kişilerarası iletişim ve problem çözmeye yönelik oyunlar ,Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik grup oyunları, Dikkati geliştirmeye yönelik oyunlar,Metinden doğaçlamaya kuramsal bilgilerin drama yöntemiyle aktarılması: drama ve ilgili diğer kavramlar arasındaki ilişki, dramanın temel öğeleri, dramadaki temel bileşenler,Dramanın gelişimsel faydaları, drama temelli öğretimin özellikleri,Aktif öğretim yöntemi olarak drama ve drama temelli ders planlarının incelenmesi,Drama temelli ders/konu öğretimi planlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi ,Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi ,Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi ,Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dramanın tanımını yapar. Drama türleri arasındaki farkları açıklar.Oyun ve dramanın çocuk gelişim ve eğitimindeki önemi ve yararlarını açıklar.Drama tekniği ve eğitsel drama türlerini tanımlar.Günlük ve haftalık ders planları içerisine eğitsel drama etkinliklerini yerleştirebilir.Yaparak, yaşayarak öğrenmede dramadan yararlanır.Güven kazanma, uyum sağlama, beş duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirir.Özgürce oyun kurma; bireysel ve grup yaratıcılığını ortaya çıkarır. 10, 5, 7, 8 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dramada tanışma ve iletişim oyunları Ders hakkında beklentilerin konuşulması, tanışma oyunlarının oynanması
2 Dramada tanışma oyunları ve iletişim oyunları Güncel eğitici drama örneklerine giriş ve fonksiyonel alan başlıklarının incelenmesi
3 Dramada grubun kaynaşmasını sağlayan ısınma oyunları ve güven oyunları Güncel eğitici drama örneklerinin incelenmesi
4 Dramada grubun kaynaşmasını sağlayan ısınma oyunları ve güven oyunları Drama ile öğrenme yöntemleri üzerine ilgili makalelerin incelenmesi ve yorumlanması
5 Isınma oyunları, algı ve duyumu geliştiren oyunlar, kişilerarası iletişim ve problem çözmeye yönelik oyunlar Farklı eğitici drama örneklerinin incelenmesi ve uygulanması
6 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik grup oyunları, Dikkati geliştirmeye yönelik oyunlar Yaratıcılık, hayal gücü ve imgelem tasarımlarının oluşumunun deneyimlenmesi
7 Metinden doğaçlamaya kuramsal bilgilerin drama yöntemiyle aktarılması: drama ve ilgili diğer kavramlar arasındaki ilişki, dramanın temel öğeleri, dramadaki temel bileşenler Metinden hareketle algoritma tamamlama ve drama şablonu oluşturulması
8 Dramanın gelişimsel faydaları, drama temelli öğretimin özellikleri Farklı kriz durumlarında ve sınıf içi hakimiyet çalışmalarında drama örnekleri
9 Aktif öğretim yöntemi olarak drama ve drama temelli ders planlarının incelenmesi Eğitici drama örneklerinin incelenmesi, sınıf içi uygulamanın hazırlanması
10 Drama temelli ders/konu öğretimi planlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi Eğitici drama örneklerinin incelenmesi, sınıf içi uygulamanın hazırlanması
11 Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi Eğitici drama örneklerinin incelenmesi, sınıf içi uygulamanın hazırlanması
12 Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi Eğitici drama örneklerinin incelenmesi, sınıf içi uygulamanın hazırlanması
13 Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi İletişim becerileri, müzede drama ve modern sanat dramasın örnekerinin incelenip uygulanması ve sınıf içi uygulamanın hazırlanması
14 Öğrenci Grup Performans Sunumları: Drama temelli bir ders/konu planının hazırlanması, sunumu ve değerlendirmesi İlgili eğitici drama örneklerinin incelenmesi ve sınıf içi uygulamanın hazırlanması
Kaynaklar
McCaslin, N. (2016). Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında. Nobel Akademi Yayıncılık. Adıgüzel, Ö. (2016) Eğitimde Yaratıcı Drama. Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 2 28
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu