Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ, Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL, Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı psikolojik danışma ve yardım becerilerini kullanarak psikolojik danışma oturumunu yönetme konusunda pratik kazanmak ve psikolojik danışma sürecinde raporlaştırmayı öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin ve kapsamının aday psikolojik danışmanlar ile süpervizörler eşliğinde paylaşılması,Psikolojik danışmada temel konuların özetlenmesi (Fiziksel ortam, bazı etik konular), terapötik koşullar hakkında bilgilendirme, Danışma sürecinin aşamaları ve bu aşamalar uygun temel teknikler,Amaç oluşturma, direnç ve sessizlikle çalışma, süreci sonlandırma ve İleri danışma teknikleri. ,Role play için trial gruplarının oluşturulması ve uygulama hakkında bilgilendirme,Psikolojik danışma oturumlarından öngörüşmeye ilişkin süpervizyon verilmesi,Psikolojik danışma oturumlarından ilk görüşmeye ilişkin süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından ikinci görüşmeye ilişkin süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından üçüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından dördüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından son görüşmeye ilişkin süpervizyon ve ilk grubun genel değerlendirmesi- yeni role-play gruplarının oluşturulması,Psikolojik danışma oturumlarından ilk görüşmeye ilişkin süpervizyon ,Psikolojik danışma oturumlarından ikinci görüşmeye ilişkin süpervizyon ,Psikolojik danışma oturumlarından üçüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon ,Psikolojik danışma oturumlarından dördüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon ,psikolojik danışma oturumlarından son görüşmeye ilişkin süpervizyon ve dönemin genel değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojik danışma sürecinin aşamalarını açıklar ve uygular 1, 2, 21, 7 A, F
Psikolojik Danışmada kullanılan temel teknikleri açıklar ve uygular. 1, 18, 2, 21, 7 A, F
Psikolojik Danışmada kullanılan ileri teknikleri açıklar ve uygular. 1, 18, 2, 21, 7 A, F
Uygun danışma becerileri hakkında bilgi verir ve uygular. 1, 2, 21, 4 A, F
Süpervizyon ilişkisi kapsamında danışma becerilerinin yerinde kullanılıp kullanılmadığını tartışır ve geri bildirim verir. 10, 2, 21, 3 F
Vaka sonuçlarını raporlaştırabilir. 8 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin ve kapsamının aday psikolojik danışmanlar ile süpervizörler eşliğinde paylaşılması,Psikolojik danışmada temel konuların özetlenmesi (Fiziksel ortam, bazı etik konular), terapötik koşullar hakkında bilgilendirme, Danışma sürecinin aşamaları ve bu aşamalar uygun temel teknikler Psikolojik danışmada temel konular ve kavramların incelenmesi
2 Amaç oluşturma, direnç ve sessizlikle çalışma, süreci sonlandırma ve İleri danışma teknikleri. Psikolojik danışmada önemli temel teknikler hakkında bilgilenme
3 Role play için trial gruplarının oluşturulması ve uygulama hakkında bilgilendirme Grup İçi uygulama süreçleri için uyumlu çalışacak grupların oluşturulması
4 Psikolojik danışma oturumlarından öngörüşmeye ilişkin süpervizyon verilmesi Grupların danışan-danışman-gözlemci rollerini paylaşarak öngörüşme oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
5 Psikolojik danışma oturumlarından ilk görüşmeye ilişkin süpervizyon 1. oturumun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
6 Psikolojik danışma oturumlarından ikinci görüşmeye ilişkin süpervizyon 2.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
7 Psikolojik danışma oturumlarından üçüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon 3oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
8 Psikolojik danışma oturumlarından dördüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon 4. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
9 Psikolojik danışma oturumlarından son görüşmeye ilişkin süpervizyon ve ilk grubun genel değerlendirmesi- yeni role-play gruplarının oluşturulması 5.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
10 Psikolojik danışma oturumlarından ilk görüşmeye ilişkin süpervizyon Role play grubu içinde rollerin değiştirilmesi ve öngörüşme oturumunun gerçekleştirilmesi.Oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
11 Psikolojik danışma oturumlarından ikinci görüşmeye ilişkin süpervizyon 2.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
12 Psikolojik danışma oturumlarından üçüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon 3.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
13 Psikolojik danışma oturumlarından dördüncü görüşmeye ilişkin süpervizyon 4. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
14 psikolojik danışma oturumlarından son görüşmeye ilişkin süpervizyon ve dönemin genel değerlendirmesi 5.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
Kaynaklar
1. Cormier, S. ve Hackney, H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çev. Ed:Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem A 2. Egan, G. (2010). Psikolojik Danışma Becerileri (Ö.Yüksel,Çev.).İstanbul:Kaknüs 3. Egan, G. (2014). Psikolojik Danışma Becerileri: Danışma Becerileri Üzerine Alıştırmalar (M. Baturay, Çev.). İstanbul: Kaknüs 4. Flagan Sommers, J. & Flagan Sommers, R. (2014). Klinik Görüşme Psikolojik Değerlendirme Esaslar. İstanbul:İthaki 5. Yüksel-Şahin, F. (2018) Psikolojik Danışmanlar için El Kitabı. Ankara: Nobel
ders notları ve videolar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu