Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Mehmet Hilmi KOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler kendi karakter özelliklerininin farkına varmayı ve güçlü yanlarını geliştirmeyi öğrenecekler. Bu ders öğrencilere güçlü yönlerini geliştirmelerinde rehberlik edecektir. Bu doğrultuda, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification (Peterson ve Seligman, 2004) 'den uyarlanan karakter güçleri üzerinden okuma ve videolar ile değerlendirmeler yapılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin tanıtılması Değer kavramı, değerlerle ilgili sınıflamalar, neden değerler eğitimine gereksinim duyulduğu,Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma ve inceleme, işbirliğine dayalı öğrenme, bireysel çalışma, tartışma, gezi gözlem, dramatizasyon, örnek olay incelemesi.,Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Problem çözme, buldurma (Sokrates), çoklu zeka kuramı, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma, fotoğraf çözümleme yorumlama, oyun yoluyla öğretim / eğitsel oyunlar, proje tabanlı öğrenme ve değer öğretiminde sanattan yararlanma.,Psikoeğitim programları: -Duyguları tanıma ve ifade etme ,-Etkili iletişim becerileri,-Etkili iletişim becerileri,-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi ,Benlik farkındaliğı egzersizleri,-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi ,-Atılganlık (hakkını arama) -Öfke yönetimi becerileri programları ,-Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri -Arkadaşlık ve akran baskısıyla başetme becerileri -Zorbalıkla başetme becerileri ,-Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi becerileri ünitesi,-Stresle başetme -Sınav kaygısıyla başetme programları ,Dersin değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler 1, 15, 3, 4 A, C
1. Değer eğitiminin örnek uygulamalarını tasarlayabilme 1, 4 A, C
2. Yaşam becerileri ile ilgili psikoeğitim programlarının nasıl uygulanacağını öğrenme 1, 4 A, C
3. Yaşam becerileri ile ilgili psikoeğitim programları hazırlayabilme 1, 4 A, C
4. İkincil önleme konuları ile ilgili psikoeğitim programlarının nasıl uygulanacağını öğrenme 1, 4 A, C
5. İkincil önleme konuları ile ilgili psikoeğitim programları hazırlayabilme 1, 4 A, C
6. Uygulanan psikoeğitim programları ile ilgili program değerlendirme anketi geliştirebilme 1, 4 A, C
7. İlgili psikoeğitim programına uygun psikolojik test uygulayıp, yorumlayabilme 1, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin tanıtılması Değer kavramı, değerlerle ilgili sınıflamalar, neden değerler eğitimine gereksinim duyulduğu Ders Okuması
2 Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma ve inceleme, işbirliğine dayalı öğrenme, bireysel çalışma, tartışma, gezi gözlem, dramatizasyon, örnek olay incelemesi. Ders Okuması
3 Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Problem çözme, buldurma (Sokrates), çoklu zeka kuramı, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma, fotoğraf çözümleme yorumlama, oyun yoluyla öğretim / eğitsel oyunlar, proje tabanlı öğrenme ve değer öğretiminde sanattan yararlanma. Ders Okuması
4 Psikoeğitim programları: -Duyguları tanıma ve ifade etme Ders Okuması
5 -Etkili iletişim becerileri Ders Okuması
6 -Etkili iletişim becerileri Ders Okuması
7 -Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi Ders Okuması
8 Benlik farkındaliğı egzersizleri Ders Okuması
9 -Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi Ders Okuması
10 -Atılganlık (hakkını arama) -Öfke yönetimi becerileri programları Ders Okuması
11 -Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri -Arkadaşlık ve akran baskısıyla başetme becerileri -Zorbalıkla başetme becerileri Ders Okuması
12 -Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi becerileri ünitesi Ders Okuması
13 -Stresle başetme -Sınav kaygısıyla başetme programları Ders Okuması
14 Dersin değerlendirilmesi Ders Okuması
Kaynaklar
Aydın, M. Z., & Akyol Şener, Ş. (2018). Okulda değerler eğitimi. Yöntemler etkinlikler kaynaklar (5. b.). Ankara: Nobel. Bektaş, M. (2015). Okul öncesi çocukların cinsel istismardan korunması ve sınıf temelli bir rehberlik programı önerisi. Okul Psikolojik Danışmanı e-Bülteni(5), s. 20 - 27. Ece Özcivanoğlu, M. E. (2010). Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma programı: Atılganlık becerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 11-19. Erkan, Z. (2012). Sınav kaygısını azaltmaya dönük bir grup rehberliği programı. S. Erkan ve A. Kaya (Editörler), Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları III, (3. baskı) (s. 419-451). Ankara: Pegem A. Gündoğdu, R. (2012). Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programının ergenlerin öfke, saldırganlık ve çatışma çözme becerisine etkisi. S. Erkan, & A. Kaya içinde, Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları II (3. baskı b., s. 443 - 539). Ankara: PEGEM. Özyürek, R. (2017). Okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi ve yaşam becerileri programları-Ders notları. İstanbul. Temüroğlu Sundur, L. Y. (2012). Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri Modül 7. Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılması projesi. Öğrenci destek programı. https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0Bx-dy0B-9U7JYTdHODdNTDAxM2M?usp=drive_web. 16.12.2015 tarihinde erişildi. Tunç Aksan, A. (2017). Ergenlerde intihara müdahale ve çocuklarda yas sürecine müdahale. Okul psikolojik danışmanları için çalışma kitabı. Mersin: Yenişehir Rehberlik Araştırma Merkezi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu