Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütlerini kavratabilme.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması,Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları,Öğretim Teknolojileri ve İletisim,Mesaj Tasarımı,Görsel Tasarım İlkeleri,Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri),Teknoloji Planlaması,Teknoloji Planlaması,Öğretim Araç ve Gereçleri,Öğretim Araç ve Gereçleri (devam),Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğrenme,Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi,Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu),Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim materyallerinin değerlendirme kriterlerinin anlaşılması, 1, 10, 16, 19, 6 C
Öğretim materyallerinin etkin kullanımına yönelik uygulama yapılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim amaçlı kullanılan medya ve materyallerin avantaj ve dezavantajlarının anlasılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyallerinin seçilmesine ve kullanılmasına iliskin alt yapının olusturulması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim araç-gereçlerinden basılı, yansıtılmayan, yansıtılan ve görsel-isitsel materyal türlerinin ayırt edilebilmesi 1, 10, 16, 19, 6
Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlasılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması 1, 10, 16, 6, 8
Öğretim Tasarımı kavramının anlasılması ve uygulanması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim Teknolojileri kapsamında Dletisim Sürecinin öğelerinin ve öneminin anlasılması 1, 10, 16, 6, 8
Eğitim-öğretim alanında gözlenen değisimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlasılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 19: Kavram Haritası, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması İlgili ders notlarının çalışılması
2 Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları İlgili ders notlarının çalışılması
3 Öğretim Teknolojileri ve İletisim İlgili ders notlarının çalışılması
4 Mesaj Tasarımı İlgili ders notlarının çalışılması
5 Görsel Tasarım İlkeleri İlgili ders notlarının çalışılması
6 Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri) İlgili ders notlarının çalışılması
7 Teknoloji Planlaması İlgili ders notlarının çalışılması
8 Teknoloji Planlaması İlgili ders notlarının çalışılması
9 Öğretim Araç ve Gereçleri İlgili ders notlarının çalışılması
10 Öğretim Araç ve Gereçleri (devam) İlgili ders notlarının çalışılması
11 Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğrenme İlgili ders notlarının çalışılması
12 Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi İlgili ders notlarının çalışılması
13 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu) İlgili ders notlarının çalışılması
14 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu) İlgili ders notlarının çalışılması
Kaynaklar
1. Ates, A., Basboğaoğlu, U., Çelik, L., Çeliköz, N., Erisen, Y., Oral, B., Taslı, H., Tekinarslan, E, & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Ed.) Demirel, Ö. & Altun, E. Ankara: Pegema yayıncılık 2. Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning (7th edition).Pearson Education Inc., USA. https://www.educatorstechnology.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu