Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Prof.Dr. Esra AKGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bireyselles¸tirme kavramı ve egˆitimdeki o¨nemi; bireyselles¸tirme ic¸in yapılması gerekenler ve okullardaki uygulamalarını o¨gˆrenmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Bireyselles¸tirme kavramı ve egˆitimdeki o¨nemi ,Bireyselleştirme için yapılması gerekenler ,Müfredata dayalı değerlendirme ,Kaba değerlendirme ,Ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama ,Değerlendirmede uyulması gereken kurallar ,Uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme,Kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler,Öğretimi uyarlama ,Kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri 1,Kaynaştırma/Bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapabilecek düzenlemeler 2,Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var?,Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var?,Örnek planların incelenmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemini bilecektir. 1.1. Bireyselleştirme için yapılması gerekenleri listeler. 1.2. Değerlendirmede uyulması gereken kuralları açıklar.- Müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme gibi değerlendirme yöntemlerini karşılaştırır. 1.3. Değerlendirmede uyulması gereken kuralları açıklar. 1.4. Ölçüte bağımlı yeni ölçme aracı geliştirir. 1.5. Ölçme aracıyla ilgili gerekli düzeltmeleri yapar. 1, 18, 2, 3, 4, 8 D, F
2. Dönem sonunda öğrenci kısa ve uzun dönemli eğitim amaçları belirleyebilecektir. 2.1. Kaynaştırma / Bütünleştirme için gerekenleri saptar. 2.2. Kaynaştırma/ Bütünleştirmeye uygun sınıf ortamını düzenler. 2.3. Eğitim amaçlarına uygun uyarlamalar planlar. 2.4. Uygulamanın nasıl gideceğine yönelik tahminde bulunur. 1, 4, 8 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bireyselles¸tirme kavramı ve egˆitimdeki o¨nemi
2 Bireyselleştirme için yapılması gerekenler Öğretimde bireyselleştirmeyle ilgili önerilen makalelerin okunması
3 Müfredata dayalı değerlendirme Değerlendirme yöntemleriyle ilgili önerilen makalelerin okunması
4 Kaba değerlendirme Değerlendirme yöntemleriyle ilgili okunan makalelerin raporunun yazımı
5 Ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama Ölçüt Bağımlı Ölçme araçlarıyla ilgili araştırma
6 Değerlendirmede uyulması gereken kurallar Değerlendirme kurallarının ne olabileceğine yönelik beyin fırtınası
7 Uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme Öğretim amaçları belirlemeyle ilgili önerilen makalelerin okunması
8 Kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler Kaynaştırma/ Bütünleştirme sınıf gözlemi
9 Öğretimi uyarlama Kaynaştırma sınıfına yönelik uyarlama planının hazırlanması
10 Kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri 1 Kaynaştırma/ Bütünleştirme sınıf gözlemi
11 Kaynaştırma/Bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapabilecek düzenlemeler 2 Kaynaştırma/ Bütünleştirme sınıf gözlemi
12 Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var? Bireyselleştirmeyle ilgili iyi örneklerin araştırılması
13 Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var? Bireyselleştirme konusunda dünyadaki iyi örneklerle ilgili video sunumun hazırlanması
14 Örnek planların incelenmesi Öğretimi bireyselleştirmeyle ilgili öğrendiklerine dair rapor yazılması
Kaynaklar
Gagne´, R. M. (1967). Learning and individual differences. Columbus, OH. Gu¨rsel, O. (2000). Bireyselles¸mis¸ Egˆitim Programlarının Gelis¸tirilmesi. Anadolu U¨niversitesi, Eskis¸ehir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu