Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ, Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beş oturumluk psikolojik danışma sürecinde, süreci yapılandırma, temel ve ileri düzey psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanabilme, danışmanın giriş, gelişme ve sonlandırma dönemlerine uygun olarak danışmayı yönetme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojik danışma role-play uygulaması için trial grupların oluşturulması,Psikolojik danışma oturumlarından öngörüşme oturumu ile ilgili süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından ikinci oturum ile ilgili süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından üçüncü oturum ile ilgili süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından dördüncü oturum ile ilgili süpervizyon,Psikolojik danışma oturumlarından beşinci oturum ile ilgili süpervizyon,Role-play çalışması ile ile ilgili genel değerlendirme ve danışan bulma süreci ile ilgili açıklamalar,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili grup süpervizyonu,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-2,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-3,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-4,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-5,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-6,Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-7 - dönemin genel değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojik danışma sürecini aşamalarına uygun şekilde yapılandırır 18, 2, 4, 7, 8
Psikolojik Danışmada kullanılan temel teknikleri doğru ve yerinde kullanabilir 18, 3, 4, 7, 8
Psikolojik Danışmada kullanılan ileri teknikleri doğru ve yerinde uygular 3, 4, 7, 8 F
Uygun danışma becerileri sergiler 4, 7, 8
Süpervizyon altında beceri geliştirir 1, 10, 2, 3, 4, 8
Vaka sonuçlarını raporlaştırabilir C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik danışma role-play uygulaması için trial grupların oluşturulması role play gruplarında ikinci rol değişimi için danışan-danışman ve gözlemci rollerinin oluşturulması
2 Psikolojik danışma oturumlarından öngörüşme oturumu ile ilgili süpervizyon öngörüşme oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
3 Psikolojik danışma oturumlarından ikinci oturum ile ilgili süpervizyon 2.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
4 Psikolojik danışma oturumlarından üçüncü oturum ile ilgili süpervizyon 3.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
5 Psikolojik danışma oturumlarından dördüncü oturum ile ilgili süpervizyon 4.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
6 Psikolojik danışma oturumlarından beşinci oturum ile ilgili süpervizyon 5.oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturuma ait videonun öğretim üyesine teslim edilmesi
7 Role-play çalışması ile ile ilgili genel değerlendirme ve danışan bulma süreci ile ilgili açıklamalar Role play çalışması ile ilgili danışan-danışman ve gözlemci formlarının toplanması ve gerçek danışan süpervizyonu için uygun danışan arayışının başlatılması
8 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili grup süpervizyonu Gerçek danışan çalışmasında öngörüşme oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
9 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-2 Gerçek danışan çalışmasında 2. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
10 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-3 Gerçek danışan çalışmasında 3. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
11 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-4 Gerçek danışan çalışmasında 4. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
12 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-5 Gerçek danışan çalışmasında 5. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
13 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-6 Gerçek danışan çalışmasında 6. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
14 Öğrencilerin gerçek danışanla yürüttükleri psikolojik danışma süreçleri ile ilgili vaka sunumları ve grup süpervizyonu-7 - dönemin genel değerlendirmesi Gerçek danışan çalışmasında 7. oturumunun gerçekleştirilmesi ve oturum videosu/ses kaydının öğretim üyesine gönderilmesi
Kaynaklar
1. Cormier, S. ve Hackney, H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çev. Ed:Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem A 2. Egan, G. (2010). Psikolojik Danışma Becerileri (Ö.Yüksel,Çev.).İstanbul:Kaknüs 3. Egan, G. (2014). Psikolojik Danışma Becerileri: Danışma Becerileri Üzerine Alıştırmalar (M. Baturay, Çev.). İstanbul: Kaknüs 4. Flagan Sommers, J. & Flagan Sommers, R. (2014). Klinik Görüşme Psikolojik Değerlendirme Esaslar. İstanbul:İthaki 5. Yüksel-Şahin, F. (2018) Psikolojik Danışmanlar için El Kitabı. Ankara: Nobel

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu