Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacını psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve uygulama standartları, meslek etiğine uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın etik ve yasal yükümlülükleri ile temel etik ve yasal konuların ele alınarak tartışılması oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Meslek etiği ile ilgili kavramlar, meslek etiğinin işlevleri, ahlak ve hukuk kuralları ile karşılaştırılması ve meslek etiğinin yaptırım gücü,Mesleki etik kuralların kaynakları ve etik karar vermenin temel ilkeleri,Psikolojik danışma meslek etiğinde temel ilkeler ve standartlar,Psikolojik danışma meslek etiğinde temel ilkeler ve standartlar,Okul psikolojik danışmanının etik ve yasal yükümlülükleri,Bilgilendirilmiş onay almanın etik ve yasal ilkeleri,Mesleki sınırlar ve etik,Arasınav,Danışan özerkliğine saygı,Tehlikeli danışanlar: 3. şahıslar için risk oluşturan özel durumlarda dikkat edilmesi gerekenler,Danışan istismarından kaçınma,Etik karar verme kuramları,Etik karar verme modelleri,Vaka çalışmaları: Etik ikilemlerde karar verme süreçlerinin izlenmesi,Yıl sonu sınavları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Meslek etiğinin önemini bilir. 1, 2, 3 A
Okullarda meslek etiği ve yasal konuları bilir 1, 2, 3 A
Danışma merkezlerinde etik ve yasal konular 1, 2, 3 A
Etik karar verme kuram ve modellerine göre etik ikilem çözme 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Meslek etiği ile ilgili kavramlar, meslek etiğinin işlevleri, ahlak ve hukuk kuralları ile karşılaştırılması ve meslek etiğinin yaptırım gücü Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
2 Mesleki etik kuralların kaynakları ve etik karar vermenin temel ilkeleri Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
3 Psikolojik danışma meslek etiğinde temel ilkeler ve standartlar Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
4 Psikolojik danışma meslek etiğinde temel ilkeler ve standartlar Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
5 Okul psikolojik danışmanının etik ve yasal yükümlülükleri Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
6 Bilgilendirilmiş onay almanın etik ve yasal ilkeleri Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
7 Mesleki sınırlar ve etik Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
8 Arasınav
9 Danışan özerkliğine saygı Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
10 Tehlikeli danışanlar: 3. şahıslar için risk oluşturan özel durumlarda dikkat edilmesi gerekenler Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
11 Danışan istismarından kaçınma Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
12 Etik karar verme kuramları Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
13 Etik karar verme modelleri Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
14 Vaka çalışmaları: Etik ikilemlerde karar verme süreçlerinin izlenmesi Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
15 Yıl sonu sınavları
Kaynaklar
1. Eren Gümüş, A. veGümüş, M.A. (2018). Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk. (3. Baskı) İstanbul: Vedat Kitapçılık. 2. Bond.T. (2013). Psikolojik danışma uygulamalarında etik ve standartlar. (Çev. Ed. B. Yeşilyaprak). Ankara: Nobel. 3. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar. Ankara. 4. Knapp ve Van de Creek, (2014). Psikologlar İçin Pratik Etik. Mentis Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 1 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu