Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nagihan MANTAR, Öğr.Gör. Fadime ÇADIRCI TUNGAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, beynin biyolojik yapısı, kimyası, fonksiyonları hakkında temel bilgi edindirerek hormonlar, duyular, motivasyon, biliş ve duyguların öğrenilmesi yoluyla normal ve normal olmayan davranışların biyolojik temellerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Sinir Sistemi,Nöron, Nörofizyoloji,Nöroanatomi,Nörotransmiterler,Algı, Motor Sistem,Nörolojik Bozukluklar: Uyku,Öğrenme ve Hafıza,Duygu,Epigenetik, Optogenetik ,Elektrofizyoloji ve Biliş,Şizofreni ve Kaygı Bozuklukları,Stres,Otizm ve Dikkat Bozuklukları,Okuma ve Yazma Bozuklukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sinir sistemini tanıyabilir. 1, 19 A
2.Beyin yapısı ve işlevi hakkında fikir yürütebilir. 1 A
3.Nöroanatomi, nörofizyoloji gibi kavramların içeriği hakkında fikri olur. 1, 3 A
4.Hormon sistemlerini açıklayabilir. 1, 10 A
5.Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi anlayabilir. 1, 14 A
6.Beyin yapısı ve normal olmayan davranışlar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi çözümleyebilir. 1, 12 A
7. Epigenetik, optogenetik araştırmaları ve sonuçlarını izleyebilir. 1, 3 A
8. Beyin fizyolojisi, öğrenme ve hafıza bağlantısını kurabilir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Sinir Sistemi FP, Bl.1
2 Nöron, Nörofizyoloji FP, Bl.2
3 Nöroanatomi FP, Bl.3
4 Nörotransmiterler FP, Bl.4
5 Algı, Motor Sistem FP, Bl.6-7-8
6 Nörolojik Bozukluklar: Uyku FP, Bl.15-9
7 Öğrenme ve Hafıza FP, Bl.13
8 Duygu FP, Bl.10-11-17
9 Epigenetik, Optogenetik Fotokopi
10 Elektrofizyoloji ve Biliş Fotokopi
11 Şizofreni ve Kaygı Bozuklukları FP, Bl.15
12 Stres FP, Bl.16
13 Otizm ve Dikkat Bozuklukları FP, Bl.16
14 Okuma ve Yazma Bozuklukları FP, Bl.13
Kaynaklar
Carlson, Neil. (2014). Fizyolojik Psikoloji:Davranışın Nörolojik Temelleri, çev. Ed. Muzaffer Şahin, Nobel Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 40 40
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu