Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİM FELSEFESİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti,Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması,Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma I,Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma II,İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğimin sorgulanması,“İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir.” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı,Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi,Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı II,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı III,Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi,Hitam: Soru cevap; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. eğitim ve öğretimin ne olduğu
2. felsefe ile eğitim arasındaki yakın ilişkiyi 1, 2 A, C
3. eğitimin ideal temelleri üzerine düşünebilmeyi
4. mevcut eğitim anlayışlarının sahihliği
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti Cevizci, Eğitim Felsefesi (2021), 11-25
2 Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması Schumacher, Aklı Karışıklar İçin Kılavuz (2021) -15-29
3 Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma I Ülken, Eğitim Felsefesi (2014) 27-39
4 Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma II Ülken, Eğitim Felsefesi (2014) 39-51
5 İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğimin sorgulanması Rousseau, Emile (2019), Ders Notları
6 “İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir.” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı Kant, Eğitim Üzerine(2020), tüm kitap
7 Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi Russell, Eğitim Üzerine (2020), tüm kitap
8 Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması Dewey, Pragmatik Eğitim, Ders Notları
9 Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I Ranciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
10 Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı II Ranciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
11 Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı III Ranciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
12 Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi Ülken, Eğitim Felsefesi (2014) tüm kitap
13 Hitam: Soru cevap Arendt- Eğitimdeki Buhran Üzerine, tam metin
Kaynaklar
Nel Noddings-Eğitim Felsefesi Hilmi Ziya Ülken-Eğitim Felsefesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 2 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 1 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu