Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL İSTATİSTİK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; temel kavramlar, frekans dağılımları, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, yaygınlık ölçüleri, normal dağılım kuramı, grafik çizimi, korelasyon, kısmi korelasyon ve basit regresyon analizi ile bilgisayarda uygulama ve egzersizlerin yapılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; -Dersin tanıtımı -Temel kavramlar, değişken türleri, ölçümlerin düzeyleri ve SPSS uygulamaları ,-Frekans dağılımları ve yüzdelikler,-Frekans dağılımları, yüzdelikler ve SPSS uygulamaları -Merkezi eğilim ölçüleri,-Merkezi eğilim ölçüleri ve SPSS uygulamaları,-Yaygınlık ölçüleri,-Yaygınlık ölçüleri ve SPSS uygulamaları,-Normal dağılım ve standart normal dağılım,Ara Sınav,-Betimsel istatistik ,-Betimsel istatistik ve SPSS ile Excel uygulamaları -Grafikler ve SPSS uygulamaları ,-Korelasyon ,-Korelasyon ve SPSS uygulamaları,-Kısmi korelasyon ve basit regresyon analizi,-Kısmi korelasyon, basit regresyon analizi ve SPSS uygulamaları -Genel değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler,
1.Psikolojik danışma alanında yararlanılan istatistiklerle ilgili kavramları bilir. 1, 15, 2 A, C
2.Bu temel kavramlarla ilgili SPSS uygulamalarını bağımsız biçimde yapabilir. 1, 15, 2 A, C
2.1.SPSS uygulamalarında veri seti oluşturup, istatistiksel hesaplamalar yapabilir. 1, 15, 2 A, C
2.2.SPSS çıktılarından yararlanarak gerekli istatistik tablolarını yapabilir. 1, 15, 2 A, C
1.1. Psikolojik danışma araştırmacılarının yararlandıkları istatistikle ilgili temel kavramları kavrar. 1, 15, 2 A, C
1.2. Araştırma raporlarında bu kavramları kullanabilir. 1, 15, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 -Dersin tanıtımı -Temel kavramlar, değişken türleri, ölçümlerin düzeyleri ve SPSS uygulamaları Ders notları 1. bölüm
2 -Frekans dağılımları ve yüzdelikler Ders notları 2. bölüm
3 -Frekans dağılımları, yüzdelikler ve SPSS uygulamaları -Merkezi eğilim ölçüleri Ders notları 2. ve 3. bölüm
4 -Merkezi eğilim ölçüleri ve SPSS uygulamaları Ders notları 3. bölüm
5 -Yaygınlık ölçüleri Ders notları 4. bölüm
6 -Yaygınlık ölçüleri ve SPSS uygulamaları Ders notları 4. bölüm
7 -Normal dağılım ve standart normal dağılım Ders notları 5. bölüm
8 Ara Sınav
9 -Betimsel istatistik Ders notları 6. bölüm
10 -Betimsel istatistik ve SPSS ile Excel uygulamaları -Grafikler ve SPSS uygulamaları Ders notları 6. ve 7. bölüm
11 -Korelasyon Ders notları 8. bölüm
12 -Korelasyon ve SPSS uygulamaları Ders notları 8. bölüm
13 -Kısmi korelasyon ve basit regresyon analizi Ders notları 9. bölüm
14 -Kısmi korelasyon, basit regresyon analizi ve SPSS uygulamaları -Genel değerlendirme Ders notları 9. bölüm
Kaynaklar
Özyürek, R. ve Tarım, K. (2018). Psikolojik danışmada istatistik. SPSS uygulamaları. Temel İstatistik dersi için hazırlanmış ders notları. Yayımlanmamış ders notları: Yazar.
Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik (5. baskı). Ankara: Nobel. Altıntaş, E. ve Kaya, N. (2001). PDR Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Baykul, Y. (1997). İstatistik: Metodlar ve Uygulamalar. Ankara: Ertem. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi Elkitabı. İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri için İstatistik. Ankara: Hatipoğlu Yayınları. Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal Bilimler için İstatistiğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Runyon, R. P. Haber, A., Pittenger, D. J. ve Coleman, K. A. (1996). Fundamentals of Behavioral Statistics. NY: The McGraw-Hill.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu