Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal beceri eğitimi dersinin amacı, öğrencilerin sosyal becerilerin tanımı ve sınıflaması, sosyal beceri kuramları ve öğretim yöntem teknikleri ile öğretim programları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal beceri tanımlamaları ve sosyal becerinin alt boyutları ,Sosyal beceri tanımlamaları ve sosyal becerinin alt boyutları,Sosyal beceri kuramları ,Sosyal beceri kuramları ,Sosyal beceri kuramları ,Sosyal beceri müdahale programlarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler ,Sosyal beceri müdahale programlarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler,Sosyal beceri müdahale programlarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler,Sosyal beceri eğitim programlarında ölçme araçlarının kullanılması ,Sosyal beceri eğitim programlarında ölçme araçlarının kullanılması,Sosyal beceri eğitim programlarında ölçme araçlarının kullanılması,Sosyal beceri müdahale programlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ,Farklı yaş ve farklı problem gruplarına yönelik hazırlanmış olan çeşitli sosyal beceri müdahale programlarının incelenmesi ,Farklı yaş ve farklı problem gruplarına yönelik hazırlanmış olan çeşitli sosyal beceri müdahale programlarının incelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyal beceri tanımı, alt boyutları ve farklı yaş ve problem gruplarında sosyal beceri eğitim programlarının uygulanması 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal beceri tanımlamaları ve sosyal becerinin alt boyutları Ders Okuması
2 Sosyal beceri tanımlamaları ve sosyal becerinin alt boyutları Ders Okuması
3 Sosyal beceri kuramları Ders Okuması
4 Sosyal beceri kuramları Ders Okuması
5 Sosyal beceri kuramları Ders Okuması
6 Sosyal beceri müdahale programlarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler Ders Okuması
7 Sosyal beceri müdahale programlarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler Ders Okuması
8 Sosyal beceri müdahale programlarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler Ders Okuması
9 Sosyal beceri eğitim programlarında ölçme araçlarının kullanılması Ders Okuması
10 Sosyal beceri eğitim programlarında ölçme araçlarının kullanılması Ders Okuması
11 Sosyal beceri eğitim programlarında ölçme araçlarının kullanılması Ders Okuması
12 Sosyal beceri müdahale programlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar Ders Okuması
13 Farklı yaş ve farklı problem gruplarına yönelik hazırlanmış olan çeşitli sosyal beceri müdahale programlarının incelenmesi Ders Okuması
14 Farklı yaş ve farklı problem gruplarına yönelik hazırlanmış olan çeşitli sosyal beceri müdahale programlarının incelenmesi Ders Okuması
Kaynaklar
Albayrak- Kaymak, D., Çetin, F., Bilbay, A.B. (2001) Çocuklarda Sosyal Beceriler. Epsilon Yayınevi. Ataş, A.T., Efeçınar, İ. (2017). Çocuklar İçin Gerçek Yaşam Becerileri. Remzi Kitapevi. Bacanlı, H. (2014) Sosyal Beceri Eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu