Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel kavramlar, değerlendirme, danışan ve danışman rolleri, kültürel ilgi ve müdahale stratejileri / teknikleri dahil olmak üzere psikolojik danışma ve psikoterapiye yönelik teorik yaklaşımları incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Ders Planını Gözden Geçirme,Psikanalitik Terapi,Adlerian Terapi,Birey Merkezli Terapi,Davranış Terapisi, Rasyonel Duygusal Davranış Terapisi,Bilişsel Terapi,Gestalt Terapisi,Gerçeklik Terapisi,Varoluşçu Terapi,Aile Terapileri,Aile Terapileri-2,Transaksiyonel Analiz,Öyküsel Terapi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Her bir danışma kuramının birbirine benzeyen yönlerini açıklar. 12, 2, 3, 8
Danışma kuramlarının her birinin özelliklerini anlatır. 1, 2 A, C
Her bir danışma kuramında kullanılan teknikleri açıklar ve birbiriyle karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders Planını Gözden Geçirme Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
2 Psikanalitik Terapi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
3 Adlerian Terapi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
4 Birey Merkezli Terapi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
5 Davranış Terapisi, Rasyonel Duygusal Davranış Terapisi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
6 Bilişsel Terapi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
7 Gestalt Terapisi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
8 Gerçeklik Terapisi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
9 Varoluşçu Terapi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
10 Aile Terapileri Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
11 Aile Terapileri-2 Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
12 Transaksiyonel Analiz Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
13 Öyküsel Terapi Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
14 Genel Değerlendirme Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018).
Kaynaklar
Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu