Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın yaşam boyunca devam eden gelişimini (fiziksel, algısal, bilişsel, dil, duygusal, sosyal, ahlak ve kişilik) gelişim modelleri, teorileri ve araştırmaları doğrultusunda anlatmak ve öğrencilerin bu konu hakkına temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Gelişim psikolojisi hakkında öğrencilere teorik bilgileri öğretmenin yanında bu teorik bilgilerinin alandaki uygulamasını vaka örnekleriyle, canlandırmalarla ve gözlemle de öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişim Psikolojisinin Genel Kavramları,Gelişim Psikolojisi Teorileri ve Araştırma Yöntemleri,Biyolojik Başlangıç, Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Gelişim,Bebeklik (Fiziksel ve Algısal Gelişimi),Bebeklik (Dil ve Bilişsel Gelişimi),Bebeklik (Sosyal-Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi),Bebeklik (Sosyal-Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi),Erken Çocukluk (Fiziksel ve Algısal Gelişimi),Erken Çocukluk (Dil ve Bilişsel Gelişimi),Erken Çocukluk (Sosyal- Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi),Orta ve Geç Çocukluk (Fiziksel ve Algısal Gelişimi),Orta ve Geç Çocukluk (Dil ve Bilişsel Gelişimi),Orta ve Geç Çocukluk (Sosyal-Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Gelişim psikolojisi tanımı, kavramları, doğası, özellikleri, süreçleri, temel konuları hakkında tartışabilmek. A, C
2. Gelişim psikolojisi teorilerini (psikanalitik, bilişsel, davranışsal, sosyal bilişsel, etolojik, ekolojik, eklektik teoriler) ve araştırma yöntemlerini (veri toplama yöntemleri, araştırma desenleri, araştırmanın zaman uzamı, etiğe uygun araştırma ) ve araştırma yöntemleri hakkında tartışabilmek. tartışabilmek. 1, 2 A
3. Biyolojik başlangıcı, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası gelişim süreçlerini, kalıtım örüntülerini ve genetik biliminin prensiplerini ve yöntemlerini tartışabilmek 1, 2, 3 A
4. Bebeklik dönemi fiziksel, algısal, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, ahlaki ve kişilik gelişimi hakkında tartışabilmek 1, 2, 3 A
5. Erken çocukluk dönemi fiziksel, algısal, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, ahlaki ve kişilik gelişimi hakkında tartışabilmek 1, 2, 3 A
6. Orta ve Geç Çocukluk dönemi fiziksel, algısal, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, ahlaki ve kişilik gelişimi hakkında tartışabilmek. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim Psikolojisinin Genel Kavramları İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
2 Gelişim Psikolojisi Teorileri ve Araştırma Yöntemleri İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
3 Biyolojik Başlangıç, Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Gelişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
4 Bebeklik (Fiziksel ve Algısal Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
5 Bebeklik (Dil ve Bilişsel Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
6 Bebeklik (Sosyal-Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
7 Bebeklik (Sosyal-Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
8 Erken Çocukluk (Fiziksel ve Algısal Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
9 Erken Çocukluk (Dil ve Bilişsel Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
10 Erken Çocukluk (Sosyal- Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
11 Orta ve Geç Çocukluk (Fiziksel ve Algısal Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
12 Orta ve Geç Çocukluk (Dil ve Bilişsel Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
13 Orta ve Geç Çocukluk (Sosyal-Duygusal, Ahlak ve Kişilik Gelişimi) İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
Kaynaklar
Santrock, J. W. (2015). Yaşam Boyu Gelişim- Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Nobel Yayınları
Önerilen Kitaplar 1. Bee, H & Boyd, D (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs Yayınları 2. Morris, D. (2009). Muhteşem Bebek- Yaşamın İlk İki Yılının Büyüleyici Öyküsü, İstanbul. Domingo Yayınevi. 3. Morris, D.(2014). Çocuk. (Çocukluğun İlk Yaşlarında Çocuklar Nasıl Düşünür, Öğrenir ve Büyür)İstanbul : İş Bankası Kültür ve Yayınevi Önerilen Filmler Yağmur Adam, Benim Adım Sam, Her çocuk özeldir, Benjamin Button, Çocukluk (Boyhood), Sineklerin Tanrısı, Cennetin Çocukları, İvan’ın Çocukluğu, Çizgili Pijamalı Çocuk, Arı Kovanın Ruhu, Davulun Sesi, Yepyeni Bir Hayat Yaşamaya Değer, Pan’ın Labirenti, Kara Ekmek, Tomboy, Kasap Çırağı, Bisikletli Çocuk, Cennetin Rengi, Mommo Kız Kardeşim, Güneş İmparatoru

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 2 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu