Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIM VE MODEL. 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Önkoşul olarak herhangi bir ders önerilmemektedir.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, yeni psikolojik danışma kuramları ve modellerinin temel kavramlarını, ilkelerini, tekniklerini, insan doğasına bakışlarını ve danışma sürecinin nasıl işlediğinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar ve Ortaya Çıkışı, Psikolojik Danışma Kuramların Sınıflandırılması ,Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar ve Ortaya Çıkışı, Psikolojik Danışma Kuramların Sınıflandırılması,Öyküsel Terapi ,Çözüm Odaklı Terapi ,Feminist Terapi ,Pozitif Psikoterapi ,Feminist Terapi ,Kabul ve Kararlılık Temelli Terapiler: Kabul ve Kararlılık Terapisi ,Kabul ve Kararlılık Temelli Terapiler: Diyalektik Davranışçı Terapi ,Kabul ve Kararlılık Temelli Terapiler: Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ,Bağlanma Terapisi ,Duygu Odaklı Terapi ,Sistemik Terapi ,İlişkisel Kültürel Terapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çağdaş psikolojik danışma kuramlarını listeler. 2 C, D
2. Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının temel ilke ve kavramlarını ifade eder. 2 C, D
3. Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının tekniklerini listeler. 2 C, D
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar ve Ortaya Çıkışı, Psikolojik Danışma Kuramların Sınıflandırılması Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
2 Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar ve Ortaya Çıkışı, Psikolojik Danışma Kuramların Sınıflandırılması Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
3 Öyküsel Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
4 Çözüm Odaklı Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
5 Feminist Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
6 Pozitif Psikoterapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
7 Feminist Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
8 Kabul ve Kararlılık Temelli Terapiler: Kabul ve Kararlılık Terapisi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
9 Kabul ve Kararlılık Temelli Terapiler: Diyalektik Davranışçı Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
10 Kabul ve Kararlılık Temelli Terapiler: Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
11 Bağlanma Terapisi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
12 Duygu Odaklı Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
13 Sistemik Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
14 İlişkisel Kültürel Terapi Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2018). Işık Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., Üzbe Atalay, N., Kaynak, Ü. (2020).
Kaynaklar
Psikolojik Danışma Ve Psikoterapi Kuramları. (2018). Editörler: Zeynep Karataş , Yasemin Yavuzer. Pegem Akademi Yayıncılık.
Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar (2020). Yazar(lar): Şerife Işık Terzi , Bengü Ergüner Tekinalp, Nazife Üzbe Atalay , Ümre Kaynak. 4. Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 6 12 72
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu