Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yasemin OKAN ER
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin genel amacı, öğrencilere grupla psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri, tutum ve anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Grubun Doğası ve Yapısı,Grubun Doğası ve Yapısı,Psikolojik Danışma Gruplarının Mantıksal Çerçevesi,Grup Çeşitleri, Grupla Psikolojik Danışma ve Etik,Grup Türleri ,Grubun Planlanması ve Oluşturulması ,Psikolojik Danışma Gruplarında Başlangıç Aşaması ,Psikolojik Danışma Gruplarında Geçiş Aşaması ,Psikolojik Danışma Gruplarında Eylem Aşaması,Psikolojik Danışma Gruplarında Sonlandırma Aşaması,Grup Üyeleri, Üyelerde Zor Davranışlar ve Bunlarla Baş Etme,Psikolojik Danışma Gruplarında Liderlik, Psikolojik Danışma Gruplarında Lider Becerileri,Psikolojik Danışma Gruplarında Etkinliklerin Kullanımı,Grupla Psikolojik Danışamada Kuramsal Yaklaşımlar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kavram ve ilkeleri açıklamak. 1, 2, 3, 4 A
Grupla psikolojik danışma sürecindeki temel yardım becerilerini listelemek. 1, 18, 3, 4 A
Grupla psikolojik danışma sürecinde kullanılan çeşitli teknik ve yöntemlerini tanımlamak. 1, 12, 4, 6 A
Farklı grup türlerini tanımlamak ve özelliklerini sıralamak. 1, 10, 12 A
Grubun evrelerini ve özelliklerini açıklamak. 1, 12, 2, 3, 4 A
Grupla psikolojik danışmaya ilişkin temel liderlik becerilerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek. 1, 10, 12, 18 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Grubun Doğası ve Yapısı Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 1- 20
2 Grubun Doğası ve Yapısı Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 1-21
3 Psikolojik Danışma Gruplarının Mantıksal Çerçevesi Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 25-45
4 Grup Çeşitleri, Grupla Psikolojik Danışma ve Etik Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 49-87
5 Grup Türleri Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 49-87
6 Grubun Planlanması ve Oluşturulması Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 91-120
7 Psikolojik Danışma Gruplarında Başlangıç Aşaması Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 123-139
8 Psikolojik Danışma Gruplarında Geçiş Aşaması Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 49-87
9 Psikolojik Danışma Gruplarında Eylem Aşaması Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 143-159
10 Psikolojik Danışma Gruplarında Sonlandırma Aşaması Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 163-176
11 Grup Üyeleri, Üyelerde Zor Davranışlar ve Bunlarla Baş Etme Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 179-198
12 Psikolojik Danışma Gruplarında Liderlik, Psikolojik Danışma Gruplarında Lider Becerileri Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 201-247
13 Psikolojik Danışma Gruplarında Etkinliklerin Kullanımı Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 251-280
14 Grupla Psikolojik Danışamada Kuramsal Yaklaşımlar Demir, A. & Koydemir, S. (2012) s: 283-308
Kaynaklar
Demir, A. & Koydemir, S. (2017) Grupla psikolojik danışma (7. baskı). Ankara: Pegem.
Acar, V. (2017). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri (12. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Corey, G. (2011). Theory and practice of group counseling (8th Edition). USA: Brooks Cole

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu