Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, diğer derslerde işlenmeyen ancak uygulamada işe yarayacak yeni bilgilerin öğrenilmesidir. Alandaki yeni kavramlar kadar eski olmalarına rağmen fazla bilinmeyen kavramlar ve uygulamalar da bu dersin konuları arasına girmektedir. Ayrıca öğrencilerin ilgi duydukları konularda bilimsel araştırma yapmaları da desteklenir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin amaç ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması,EMDR, Psikolojik Dayanıklılık,Çocuk istismar ve ihmali, Klasik Oyun Terapisi,Theraplay, Filial Terapi,Akran zorbalığı, okullarda akran temelli müdahaleler,Sanat terapi,Terapide öykü kullanımı, terapide metafor kullanımı,Arasınav,Gerçeklik terapisi, şema terapi,Öyküsel Terapi,Kabul ve kararlılık terapisi,Bilinçli Farkındalık temelli yaklaşımlar,Çevre Psikolojisi,Feminist psikoloji,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ruh sağlığı alanındaki güncel konular ve yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi sahibi olur 1 C, D
Ruh sağlığı alanındaki güncel konular hakkında bilimsel araştırma yapar 14 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amaç ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması
2 EMDR, Psikolojik Dayanıklılık Konu ile ilgili bilimsel çalışmaları inceler ve bu çalışmaların analizini yapar.
3 Çocuk istismar ve ihmali, Klasik Oyun Terapisi
4 Theraplay, Filial Terapi
5 Akran zorbalığı, okullarda akran temelli müdahaleler
6 Sanat terapi
7 Terapide öykü kullanımı, terapide metafor kullanımı
8 Arasınav
9 Gerçeklik terapisi, şema terapi
10 Öyküsel Terapi
11 Kabul ve kararlılık terapisi
12 Bilinçli Farkındalık temelli yaklaşımlar
13 Çevre Psikolojisi
14 Feminist psikoloji
15 Final sınavı
Kaynaklar
Lütfiye Kaya Cicerali, Çevre Psikolojisi, Nobel Yayıncılık Eric J. Green, Çocuk ve Ergenlerde Jungcu Oyun Terapisi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 10 2 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 2 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu