Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEST DIŞI TEKNİKLER 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin farklı test dışı teknikleri tanımaları ve tekniklerin uygulama prosedürleri ile ilgili bilgi edinebilmeleridir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bireyi tanıma teknikleri, ilkeleri ile ölçme araçları ilişkisi,Psikolojik testler ve test dışı tekniklerin özellikleri ,Gözleme Dayalı Teknikler (Gözlem, olay kaydı, derecelendirme ölçekleri, gözlem listesi vb) ,Gözleme Dayalı Teknikler (Gözlem, olay kaydı, derecelendirme ölçekleri, gözlem listesi vb) ,Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler (Otobiyografi, Anket, Problem Tarama Listesi gibi),Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler (Otobiyografi, Anket, Problem Tarama Listesi gibi),Etkileşime Dayalı teknikler (Görüşme, Psikodrama, Sosyodrama, Yaratıcı Drama gibi) ,Etkileşime Dayalı teknikler (Görüşme, Psikodrama, Sosyodrama, Yaratıcı Drama gibi),Etkileşime Dayalı teknikler (Görüşme, Psikodrama, Sosyodrama, Yaratıcı Drama gibi),Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler (Sosyometri, Kimdir Bu?, Sosyal Uzaklık Ölçeği, Akran değerlendirme gibi) ,Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler (Sosyometri, Kimdir Bu?, Sosyal Uzaklık Ölçeği, Akran değerlendirme gibi),Diğer Teknikler (Bibliyoterapi, Sineterapi, Hobiterapi, Sanat Terapisi, Vaka incelemesi, Psikolojik Danışma gibi),Diğer Teknikler (Bibliyoterapi, Sineterapi, Hobiterapi, Sanat Terapisi, Vaka incelemesi, Psikolojik Danışma gibi),Diğer Teknikler (Toplu Dosya, Portfolyo gibi ) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, test dışı tekniklerin uygulama alanlarını sözel ya da yazılı olarak ifade edebilecektir 1, 2, 3, 4 A, C
Öğrenciler, test dışı tekniklerinin çeşitlerini sözel ya da yazılı sınıflandırabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bireyi tanıma teknikleri, ilkeleri ile ölçme araçları ilişkisi Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
2 Psikolojik testler ve test dışı tekniklerin özellikleri Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
3 Gözleme Dayalı Teknikler (Gözlem, olay kaydı, derecelendirme ölçekleri, gözlem listesi vb) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
4 Gözleme Dayalı Teknikler (Gözlem, olay kaydı, derecelendirme ölçekleri, gözlem listesi vb) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
5 Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler (Otobiyografi, Anket, Problem Tarama Listesi gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
6 Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler (Otobiyografi, Anket, Problem Tarama Listesi gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
7 Etkileşime Dayalı teknikler (Görüşme, Psikodrama, Sosyodrama, Yaratıcı Drama gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016); Halmatov, S. (2018); Dökmen, Ü. (2017)
8 Etkileşime Dayalı teknikler (Görüşme, Psikodrama, Sosyodrama, Yaratıcı Drama gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016); Halmatov, S. (2018); Dökmen, Ü. (2017)
9 Etkileşime Dayalı teknikler (Görüşme, Psikodrama, Sosyodrama, Yaratıcı Drama gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016); Halmatov, S. (2018); Dökmen, Ü. (2017)
10 Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler (Sosyometri, Kimdir Bu?, Sosyal Uzaklık Ölçeği, Akran değerlendirme gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
11 Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler (Sosyometri, Kimdir Bu?, Sosyal Uzaklık Ölçeği, Akran değerlendirme gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
12 Diğer Teknikler (Bibliyoterapi, Sineterapi, Hobiterapi, Sanat Terapisi, Vaka incelemesi, Psikolojik Danışma gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
13 Diğer Teknikler (Bibliyoterapi, Sineterapi, Hobiterapi, Sanat Terapisi, Vaka incelemesi, Psikolojik Danışma gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
14 Diğer Teknikler (Toplu Dosya, Portfolyo gibi ) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Erözkan, A. (2015); Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016)
Kaynaklar
Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015) Psikolojik Test ve Değerleme : Testlere ve Ölçmeye Giriş. Çeviri Editörü : Prof. Dr. Ezel Tavşancıl. Nobel Akademik Yayıncılık. Erözkan, A. (2015) Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Test Dışı Teknikler. Mentis Yayıncılık Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2016). Bireyi Tanımada Test Dışı Teknikler. Nobel Yayıncılık. Özer, A. ve diğerleri (2018). Bireyi Tanıma Teknikleri: Psikolojik Testler ve Test Dışı Teknikler. Editör: Cengiz Şahin. Pegem Akademi Yayıncılık. Dökmen, Ü. (2017). Sosyometri ve Psikodrama. Remzi Kitabevi. Koçer, D. (2005). Okullarda Uygulamalı Rehberlik: İlköğretim ve Ortaoğretim Kurumları İçin. Piramit Yayıncılık. Özgüven, İ.E. (2011). Bireyi Tanıma Teknikleri. PDRREM Yayınları. Halmatov, S. (2018). Oyun Terapisindeki Pratik Teknikler: Çocuklar İçin Psikoegzersiz Eğitim Programları. Pegem Akademi Yayıncılık. Beaty, J. J. (2018). Erken Çocuklukta Gözlem ve Değerlendirme. Çeviri Editörü: Menekşe Boz. Anı Yayıncılık. Tagay, Ö. ve diğerleri (2016). Okulöncesi Dönemde Çocukları Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri. Editör: Alev Önder. Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu