Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BOŞANMA VE BOŞANMA ARABULUCULUĞU 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; boşanma olgusunu ve boşanma sürecinde arabuluculuk yöntemini giriş düzeyinde ele alan bir ders niteliğindedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Boşanmayla İlgili Popüler Bir Filmin İzlenip Tartışılması: Benton, R. (Yönetmen). (1979). Kramer Kramer’a karşı [Film]. Columbia Pictures.,Ders akışı hakkında bilgilendirme,Boşanma Olgusu,Türkiye’de Boşanmalar,Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri,Boşanmanın Yetişkinler/Ebeveynler Üzerindeki Etkileri,Boşanma Sonucu Oluşan Tek Ebeveynli Aileler,Arabuluculuk Nedir?,Arabuluculukta etik kavramlar,Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği,Boşanma Arabuluculuğu,Boşanma Arabuluculuğu-devam,Öğrenci semineri: Boşanma arabuluculuğuna ilişkin makale sunumları,Öğrenci semineri: Boşanma arabuluculuğuna ilişkin makale sunumları-2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Arabuluculuk mevzuatını bilir. 1, 2 C
Boşanma olgusunu bilir ve açıklar 1, 10, 18, 2, 3 C
Boşanmanın Çocuklar üzerindeki etkisini açıklar 1, 18, 2, 3 C
Boşanmanın yetişkinler üzerindeki etkisini açıklar 1, 18, 2, 3 C
Boşanma arabuluculuğunun önemini kavrar 1, 10, 11, 17, 18, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Boşanmayla İlgili Popüler Bir Filmin İzlenip Tartışılması: Benton, R. (Yönetmen). (1979). Kramer Kramer’a karşı [Film]. Columbia Pictures. filmin eleştirilerini araştırmak
1 Ders akışı hakkında bilgilendirme
2 Boşanma Olgusu
3 Türkiye’de Boşanmalar Türkiye boşanma nedenleri araştırması TBNA 2014. Çizge Tanıtım ve Kırtasiye. https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/arastirmalar/tbna2014-kitap.pdf • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2015). Türkiye’de evlilik tercihleri Nisan 2015. incelenmesi
4 Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Boşanma ve çocuğunuz: Çocuğunuzun boşanmanızla baş etmesine nasıl yardımcı olursunuz? (S. Katlan, Çev.). HYB Yayıncılık eser inceleme
5 Boşanmanın Yetişkinler/Ebeveynler Üzerindeki Etkileri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2015). Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırması 1996. içeriğinin okunması
6 Boşanma Sonucu Oluşan Tek Ebeveynli Aileler tek ebeveynli ailelerde ortaya çıkan psikolojik etkiler ile ilgili bilimsel makalelerin araştırılması
7 Arabuluculuk Nedir? Adalet Bakanlığı. (2018). Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (RG: 30439). okunması
8 Arabuluculukta etik kavramlar Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı. (tarihsiz). Türkiye Arabulucular Etik Kuralları okunması
9 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği (RG: 30145). https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Resimler/Mevzuat/312020115054uzla%C5%9Ft%C4%B1rma%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf • Adalet Bakanlığı. (2018). Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (RG: 30439). kaynaklarının okunması
10 Boşanma Arabuluculuğu Temel arabuluculuk eğitimi: Katılımcı kitabı (2. bs.). Arcs Matbaacılık. https://adb.adalet.gov.tr/arabuluculukkatilimcielkitabi.pdf incelenmesi
11 Boşanma Arabuluculuğu-devam Temel arabuluculuk eğitimi: Katılımcı kitabı (2. bs.). Arcs Matbaacılık. https://adb.adalet.gov.tr/arabuluculukkatilimcielkitabi.pdf incelenmes
12 Öğrenci semineri: Boşanma arabuluculuğuna ilişkin makale sunumları İlgili makale araştırması yapma ve sunuma hazırlanma
13 Öğrenci semineri: Boşanma arabuluculuğuna ilişkin makale sunumları-2 İlgili bilimsel makaleleri araştırma ve sunum hazırlama
Kaynaklar
F. (1997). Boşanma ve çocuğunuz: Çocuğunuzun boşanmanızla baş etmesine nasıl yardımcı olursunuz? (S. Katlan, Çev.). HYB Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın basım tarihi 1995) • DeVito, J. A. (2015). Human communication: The basic course (13th ed.). Pearson. • Gladding, S. T. (2012). Aile terapisi: Tarihi, kuram ve uygulamaları. (İ. Keklik & İ. Yıldırım, Çev. Ed.). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. (Orijinal çalışmanın basım tarihi 2011) • Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2002). Counseling today’s families (4. bs.). Thomson Brooks/Cole. • Hetherington, E. M. & Stanley-Hagan, M. (1999). The adjustment of children with divorced parents: A risk and resiliency perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(1), 129-140. Academic Search Premier veri tabanından elde edildi. • Parkinson, L. (2018). Aile arabuluculuğu. (Y. F. Yücel, Çev.). Adalet Bakanlığı. (Orijinal çalışmanın basım tarihi 2017) https://adb.adalet.gov.tr/ekitap/ailearabuluculugu.pdf • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014). Türkiye aile yapısı araştırması TAYA 2006. Uzerler Matbaacılık. https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/arastirmalar/taya2006.pdf • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014). Türkiye aile yapısı araştırması TAYA 2011. Uzerler Matbaacılık.
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı. (tarihsiz). Türkiye Arabulucular Etik Kuralları. https://adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.html • Adalet Bakanlığı. (2017). Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği (RG: 30145).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 1 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 12 1 12
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu