Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yakın ilişkiler psikolojisi ve bu psikolojiyi açıklayan teorilere ilişkin kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak ve bu derste edinilen bilgileri hem teorik hem de pratik olarak nasıl etkin bir şekilde uygulanacağını öğrenmeye yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Yakın İlişkilerle İlgili Konuların Tanıtımı,İlişkilerin Önemi,Çekicilik ve İlişki Gelişimi,İlişkiler ve Benlik: Kendi açma ,Arkadaşlık,Duygulanım, Bağlanma ve Yakın İlişkiler,Romantik İlişki,Cinsellik ve İlişkiler,İletişim ve İlişkiyi Sürdürme,Çatışma, Kıskançlık, Şiddet,Ayrılma ve Boşanma,Kayıp ve Yas,İlişkiyi Devam ettirme ve yaşam doyumu,Sosyal Destek, Başa Çıkma ve Sağlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yakın ilişkiler psikolojisi ile ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 2 B, C
Arkadaşlık ilişkileri ve romantik ilişkiler arasındaki ayrımı yapar. 1, 3 A, B
Yakın ilişkilerde yaşanan belli başlı sorunları açıklar. 1, 12, 19, 3 A
Yetişkin bağlanma süreçleri ve yakın ilişkilerin birbiri ile olan bağlantısını açıklar. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Yakın İlişkilerle İlgili Konuların Tanıtımı İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
2 İlişkilerin Önemi İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
3 Çekicilik ve İlişki Gelişimi İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
4 İlişkiler ve Benlik: Kendi açma İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
5 Arkadaşlık İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
6 Duygulanım, Bağlanma ve Yakın İlişkiler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
7 Romantik İlişki İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
8 Cinsellik ve İlişkiler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
9 İletişim ve İlişkiyi Sürdürme İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
10 Çatışma, Kıskançlık, Şiddet İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
11 Ayrılma ve Boşanma İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
12 Kayıp ve Yas İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
13 İlişkiyi Devam ettirme ve yaşam doyumu İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
14 Sosyal Destek, Başa Çıkma ve Sağlık İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
Kaynaklar
Dönmez, A., & Büyükşahin Sunal, A. (2016). Yakın İlişkiler Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu