Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Psikolojik danışma Kuramları, Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşımları, Kişilik Kuramları, Fizyolojik Psikoloji
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı zihinsel bozuklukların sınıflandırma sisteminin tarihini anlamak(DSM 5) ve güçlü yanlarını ve sınırlarını değerlendirmek, yaygın zihinsel bozuklukların temel özelliklerini anlamak ve tanımlamak, yaygın zihinsel bozuklukların psikolojik tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak,zihinsel bozukluğu olan bireyler ve aileleri için topluluk ve / veya ülke çapında kaynaklar / organizasyonlardaki farkındalığı arttırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Davranış Bozukluklarının Tarihsel Süreci,Davranış bozukluklarını ele alan temel yaklaşımlar,Depresyon Bozuklukları,Bipolar Bozukluklar,Anksiyete Bozuklukları- Anksiyete kavramı, Özgül Fobi ve Sosyal Fobi,Anksiyete Bozuklukları- Panik Bozukluk, Agorafobi, Ayrılma Anksiyetesi ve Selektif mutizm,Anksiyete bozukluklarında progresif kas gevşemesi ve imajinatif teknikler,Ara sınav,Obsesif Kompulsif Bozukluk,Diğer Obsesif Kompulsif Bozukluklar,Beslenme ve Yeme Bozuklukları,Dissosiyatif Bozukluklar,Somatizasyon Bozuklukları,Travma ve Stresle ilgili bozukluklar,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikopatolojiyi tanımlar. 1, 2, 3 A
Anormallik kriterlerini anlatır. 1, 2, 3 A
Psikopatolojinin paradigmalarını değerlendirir 1, 17, 18, 2, 3 A
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı'nın içeriklerini bilir. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Davranış Bozukluklarının Tarihsel Süreci Danışma kuramları ve kişilik kuramları notlarının incelenerek psikopatoloji tanımlarının değerlendirilmesi
2 Davranış bozukluklarını ele alan temel yaklaşımlar kişilik kuramları ders notlarının incelenmesi
3 Depresyon Bozuklukları DSM depresyon bozuklukları başlıklarının okunması
4 Bipolar Bozukluklar DSM bipolar bozukluklar başlıklarının okunması
5 Anksiyete Bozuklukları- Anksiyete kavramı, Özgül Fobi ve Sosyal Fobi DSM anksiyete bozuklukları başlığı altında özgül fobi ve sosyal fobinin okunması
6 Anksiyete Bozuklukları- Panik Bozukluk, Agorafobi, Ayrılma Anksiyetesi ve Selektif mutizm DSM anksiyete bozuklukları başlıklarının okunması
7 Anksiyete bozukluklarında progresif kas gevşemesi ve imajinatif teknikler Anksiyeteye davranışçı yöntemlerle müdahale süreçlerinin araştırılması
8 Ara sınav
9 Obsesif Kompulsif Bozukluk DSM obsesif kompulsif bozukluklar başlıklarının okunması
10 Diğer Obsesif Kompulsif Bozukluklar DSM obsesif kompulsif bozukluklar başlıklarının okunması
11 Beslenme ve Yeme Bozuklukları DSM beslenme ve yeme bozuklukları başlıklarının okunması
12 Dissosiyatif Bozukluklar DSM dissosiyatif bozukluklar başlıklarının okunması
13 Somatizasyon Bozuklukları DSM somatoform bozukluklar başlıklarının okunması
14 Travma ve Stresle ilgili bozukluklar DSM'de Travma ve diğer ströserlerle ilişkili bozukluklar başlıklarının okunması
15 Genel Tekrar
Kaynaklar
Kring, A. M., Johnson, S., & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojisi.(M.Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Morrison, J. (2016). DSM 5'i Kolaylaştıran Klinisyenler için Tanı Rehberi. (M. şahin, H. Uğur Kural). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 1 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu