Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları,toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri,güncel toplumsal sorunları belirleme,belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama;,belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama;,proje yürütme, ilgili ziyaretleri gerçekleştirme,proje yürütme, ilgili ziyaretleri gerçekleştirme,proje yürütme, ilgili ziyaretleri gerçekleştirme,çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma;,grup projeleri sunumlar 1,grup proje sunumları 2,grup proje sunumları 3,grup proje sunumları 4,grup proje sunumları 5 ve değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılarak sosyal sorumluluk bilincini geliştirebilecektir. 2.1. Bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alır. 2.2. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılır. 2.3. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır. 12, 14, 15, 17, 4, 8
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Belirlenen güncel toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler tasarlayabilecektir. 1.1. Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklar. 1.2. Toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projelerini açıklar. 1.3. Güncel toplumsal sorunları belirler. 1, 10, 16, 2, 3 D
3. Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirebilecektir. 10, 15, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları Ders hakkında beklentilerin konuşulması
2 toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri Farklı sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi
3 güncel toplumsal sorunları belirleme Konuyla ilgili kişisel tecrübelerin yazılması
4 belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; Örnek projelerin incelenmesi
5 belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; Proje plan yazımı
6 proje yürütme, ilgili ziyaretleri gerçekleştirme Ziyaretlerle ilgili deneyim yazısı yazma
7 proje yürütme, ilgili ziyaretleri gerçekleştirme Ziyaretler ile ilgili deneyim yazısı yazma
8 proje yürütme, ilgili ziyaretleri gerçekleştirme Ziyaretlerle ilgili deneyim yazısı yazma
9 çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; Örnek projelerin incelenmesi
10 grup projeleri sunumlar 1 Proje sunum hazırlığı
11 grup proje sunumları 2 Proje sunum hazırlığı
12 grup proje sunumları 3 Proje sunum hazırlığı
13 grup proje sunumları 4 Proje sunum hazırlığı
14 grup proje sunumları 5 ve değerlendirme Dönem değerlendirmesi yapma
Kaynaklar
Topluma hizmet uygulamaları Kuzucu, K.,Kamer, S.T. (2009) PegemA Yayıncılık Topluma hizmet uygulamaları Coşkun, H. (2011) Anı Yayıncılık
ders öğretim üyesi okuma paketi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 1 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 1 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu