Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hatice ŞENGÜL ERDEM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtımı Temel kavramlar Kaynaştırma/ bütünleştirme ,Yasal dayanaklar,Kaynaştırma türleri ,Kaynaştırma nedenleri ,Kaynaştırma nedenleri ,Tanılama ve değerlendirme ,Destek özel eğitim hizmetleri/destek eğitim odaları ,Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinim nedenleri ve etkili müdahaleler,Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinim nedenleri ve etkili müdahaleler,Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinim nedenleri ve etkili müdahaleler,Kaynaştırmada aile katılımı/işbirliği ,Öğretimsel uyarlama yapma ,Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlama,BEP hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planını adım adım geliştirir. 10, 18, 2, 3, 8 A, C
Özel gereknimine ihtiyacı olan öğrencileri tanımlar. A, B
Özel gereksinimi olan öğrenciler için eğitim ortamlarındaki uygun müdahale yöntemlerini sayar. 1, 2, 3
Özel gereksinimi olan öğrenciler için fiziksel ve öğretimsel uyarlamalar yapar. 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Temel kavramlar Kaynaştırma/ bütünleştirme Milli Eğitim Bakanlığı Kaynaştırma Genelgesini
2 Yasal dayanaklar Batu, Subaşu-Yurtçu (eds) 3. bölüm (ss. 31-41)
3 Kaynaştırma türleri G. Akçamete (ed) 3. ünite (ss. 113-139)
4 Kaynaştırma nedenleri G. Akçamete (ed) 7. ünite (ss. 245-278)
5 Kaynaştırma nedenleri G. Akçamete (ed) 12. ünite (ss. 397-440)
6 Tanılama ve değerlendirme G. Akçamete (ed) 13. ünite (ss. 441-473)
7 Destek özel eğitim hizmetleri/destek eğitim odaları Batu, Subaşu-Yurtçu (eds) 4. bölüm (ss. 85-123)
8 Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinim nedenleri ve etkili müdahaleler G. Akçamete (ed) 15. ünite (ss. 503-524)
9 Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinim nedenleri ve etkili müdahaleler G. Akçamete (ed) 16. ünite (ss. 527-543)
10 Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinim nedenleri ve etkili müdahaleler G. Akçamete (ed) 11. ünite (ss. 367-395)
11 Kaynaştırmada aile katılımı/işbirliği G. Akçamete (ed) 5. ünite (ss. 169-198)
12 Öğretimsel uyarlama yapma Batu, Subaşu-Yurtçu (eds) 3. bölüm (ss. 67-85)
13 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlama G. Akçamete (ed) 2. ünite (ss. 77-109)
14 BEP hazırlama G. Akçamete (ed) 2. ünite (ss. 77-109)
Kaynaklar
Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. G. Akçamete (Ed.), 2010. Kök Batu, E. S.; Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları. Vize Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 5 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu