Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İnsan İlişkileri ve İletişim
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cavit YEŞİLDAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Madde bağımlılığının özellikleri, çocuk gelişimine vurgu ve bağımlılığın duygusal ve sosyal gelişime nasıl müdahale ettiği; yasadışı uyuşturucular ve yan etkileri, danışma ve korunma yaklaşımları, madde bağımlılığı için alternatif tedaviler hakkında bilgilendirme.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar,Madde Bağımlılığına Giriş,Bağımlılığı Anlama,Tasdik Edilmiş Madde Bağımlılıkları,Yasadışı Madde Bağımlılığı,Yasadışı Madde Bağımlılığı,Sosyal Medya Bağımlılığı,Yeme Bağımlılığı,Bağımlılık ve Şiddet,Bağımlılığı Yönetme (danışmanlık),Bağımlılığı Yönetme (önleme ve okul çalışmaları),Bağımlılığı Yönetme (alternatif terapiler),Grup Çalışması,Grup Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenciler, 1, 8 A
Madde bağımlılığı alanındaki felsefi, tarihi ve güncel eğilimleri anlayabilir. 1, 8 A
Madde bağımlılığının özelliklerini tanımlayabilir. 1, 8 A
Madde bağımlılığının çeşitlerini ve yaygınlığını özetleyebilir. 1, 8 A
Madde bağımlılığının nedenlerini tanımlayabilir. 1, 8 A
Madde bağımlılığı olan bireyin davranışını, bilişsel, akademik, sosyal ve davranışsal özelliklerini anlayabilir. 1, 8 A
Özel uyuşturucu ilaçları ve yan etkilerini bilir. 1, 8 A
Madde bağımlılığında özel yaklaşımları, danışmanlık ve terapi yaklaşımlarını bilir. 1, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar
2 Madde Bağımlılığına Giriş
3 Bağımlılığı Anlama
4 Tasdik Edilmiş Madde Bağımlılıkları
5 Yasadışı Madde Bağımlılığı
6 Yasadışı Madde Bağımlılığı
7 Sosyal Medya Bağımlılığı
8 Yeme Bağımlılığı
9 Bağımlılık ve Şiddet
10 Bağımlılığı Yönetme (danışmanlık)
11 Bağımlılığı Yönetme (önleme ve okul çalışmaları)
12 Bağımlılığı Yönetme (alternatif terapiler)
13 Grup Çalışması
14 Grup Çalışması
Kaynaklar
Raoul Goldberg (2012). Addictive Behaviour in Children and Young Adults: The Struggle for Freedom

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu