Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, eğitim, sosyoloji ve eğitim sosyolojisi kavramlarının öğretmen adaylarınca kavranılması ve eğitim sosyolojisinin önemini, toplum ve kurumlar açısından işlevini ve bu alanın eğitime katkısının incelenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?,Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber,Sosyolojik teoriler,İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler,Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina,Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları,Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim,Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri,Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi,Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma,Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri,Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim kavramının önemini tartışmak; Eğitim sosyolojisi ile ilgili kuramsal bilgi sahibi olmak; Eğitim sosyolojisi ile ilgili tarihi ve güncel konuları tartışabilmek; ve Eğitim sosyolojisinin önemini kavramak şeklindedir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?
2 Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber
3 Sosyolojik teoriler
4 İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler
5 Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina
6 Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları
7 Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim
8 Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri
9 Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi
10 Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı
11 Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler
12 Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma
13 Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri
14 Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemi
Kaynaklar
Küken, G. ( 2003). İlkçağda Eğitim Felsefesi. Alfa Kitabevi: Bursa. Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem. Beta Yayıncılık: İstanbul. Ergun, D. (1987). Sosyoloji ve Eğitim. Özkan Yayınevi: Ankara. Bekman, S. ve Aksu-Koç, A. (2013). İnsan gelişimi, aile ve kültür: Farklı bakış açıları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Tezcan, M. (2015). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Doğan, İ. (2012). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu