Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, ?nternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları ,Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması ,Mesaj Tasarımı,Öğretim Teknolojileri ve İletişim ,Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri) ,Görsel Tasarım İlkeleri ,ARA SINAV ,Teknoloji Planlaması,Öğretim Araç ve Gereçleri,Öğretim Araç ve Gereçleri (devam),Bilgisayar Destekli Eğitim ve E-öğrenme ,Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi ,Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu),Genel Sınav (Final) Genel tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri kapsamında Dletişim Sürecinin öğelerinin ve öneminin anlaşılması
Eğitim-öğretim alanında gözlenen değişimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlaşılması
Öğretim Tasarımı kavramının anlaşılması ve uygulanması
Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması
Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlaşılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması
Öğretim araç-gereçlerinden basılı, yansıtılmayan, yansıtılan ve görsel-işitsel materyal türlerinin ayırt edilebilmesi
Öğretim materyallerinin seçilmesine ve kullanılmasına ilişkin alt yapının oluşturulması
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları
2 Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması
3 Mesaj Tasarımı
4 Öğretim Teknolojileri ve İletişim
5 Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri)
6 Görsel Tasarım İlkeleri
7 ARA SINAV
8 Teknoloji Planlaması
9 Öğretim Araç ve Gereçleri
10 Öğretim Araç ve Gereçleri (devam)
11 Bilgisayar Destekli Eğitim ve E-öğrenme
12 Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
13 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)
14 Genel Sınav (Final) Genel tekrar
Kaynaklar
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. • Ergin, A. (2002). Öğretim Teknolojileri ve İletişim. Anı Yayıncılık, Ankara. • Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. Dale E., (1969). Audiovisual Methods in Teaching (3rd Edition.). Holt, Rinehart & Winston . NEW York, London.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu