Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocuk gelişimi hakkındaki temel bilgileri edindirmek ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisini kazandırmaktır. Bu amaçla, döllenme ile başlayan gelişim süreci ergenliğe kadar incelenecektir. Bu derste çocuk gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karşılaştırılacak ve çocuğun fiziksel, duygusal, bilimsel ve sosyal gelişimi incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşam boyu gelişime giriş,Yaşamın Başlangıcı: Doğum Öncesi Gelişim,Bebeklik: Yaşamın Temellerini Oluşturmak,Bebeklikte Fiziksel Gelişim,Bebeklikte Bilişsel Gelişim,Bebeklikte Sosyal Gelişim,Bebeklikte Kişilik Gelişimi,Okul Öncesi Dönem,Okul Öncesi Dönemde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Okul Öncesi Dönemde Sosyal ve Kişilik Gelişimi,Orta Çocukluk Dönemi, Orta Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim, Orta Çocuklukta Sosyal ve Kişilik Gelişimi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gelişim psikolojisi ve alt dallarını açıklar.
Gelişimle ilgili temel kavramları açıklar.
Gelişimle ilgili temel ilkeleri açıklar.
Gelişimi etkileyen temel etkenleri açıklar.
Bedensel ve devinimsel gelişimi bilir.
Bilişsel gelişimi bilir, Piaget ve bilişsel gelişim kuramını açıklar.
Dil ve Ahlak gelişimini açıklar.
Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkileyen faktörleri bilir ve açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşam boyu gelişime giriş
2 Yaşamın Başlangıcı: Doğum Öncesi Gelişim
3 Bebeklik: Yaşamın Temellerini Oluşturmak
4 Bebeklikte Fiziksel Gelişim
5 Bebeklikte Bilişsel Gelişim
6 Bebeklikte Sosyal Gelişim
7 Bebeklikte Kişilik Gelişimi
8 Okul Öncesi Dönem
9 Okul Öncesi Dönemde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
10 Okul Öncesi Dönemde Sosyal ve Kişilik Gelişimi
11 Orta Çocukluk Dönemi
12 Orta Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
13 Orta Çocuklukta Sosyal ve Kişilik Gelişimi
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Feldman, R. S. (2017). Development Across the Life Span. 8th Edition. Pearson Education Limited

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu