Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ2+024
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Barış USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, öğrencilerin iş yaşamında birlikte görev yapacakları çalışanlara ve bu çalışanların örgüt içerisindeki psikolojik anlayışlarına dair temel bilgileri edinmesini amaçlamaktadır. Bir diğer amaç ise öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisi kapsam ve bileşenlerine dair yeterlik kazanarak iş yaşamında işgören davranışlarını anlamaları ve yönetebilmeleridir. Ayrıca, endüstri ve iş örgütlerinde çalışanların performansını etkileyen faktörlerin öğrenciler tarafından değerlendirilebilmesi de dersin amaçları arasındadır. Bu ders: “Introduction to industrial and organizational psychology”, “Job Analysis and Evaluation”, “Employee Selection”, “Evaluating Selection Techniques and Decisions”, “Evaluating Employee Performance”, “Designing and Evaluating Training Systems”, “Employee Motivation”, “Employee Satisfaction and Commitment”, “Organizational Communication”, “Leadership”, “Group Behavior, Teams, and Conflict”, “Organization Development”, and “Stress Management” konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Course introduction ,Job Analysis and Evaluation,Employee Selection: Recruiting, Interviewing, References, and Testing,Evaluating Selection Techniques and Decisions
,valuating Employee Performance
,Designing and Evaluating Training Systems
,Employee Motivation
,Midterm,Employee Satisfaction and Commitment
,Organizational Communication,Organizational Communication,Leadership
,Group Behavior, Teams, and Conflict
,Organization Development, Stress Management: Dealing with the Demands of Worklife
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
• To improve skills in job analysis • To evaluate employee performance and improvement in organisations • To employ factors for employee performance • To manage stress in worklife 1, 10, 12, 14, 2, 21, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Course introduction Course introduction O’Driscoll & Taylor (2007) ve Aamodt (2010) ilgili bölümler
2Job Analysis and EvaluationAamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
3Employee Selection: Recruiting, Interviewing, References, and TestingAamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
4Evaluating Selection Techniques and Decisions
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
5valuating Employee Performance
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
6Designing and Evaluating Training Systems
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
7Employee Motivation
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
8Midterm
9Employee Satisfaction and Commitment
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
10Organizational CommunicationAamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
11Organizational CommunicationAamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
12Leadership
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
13Group Behavior, Teams, and Conflict
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
14Organization Development, Stress Management: Dealing with the Demands of Worklife
Aamodt (2010), Çivildağ (2020) ve Riggio (2013) ilgili bölümler
Kaynak
Aamodt, M. G. (2010). Industrial/organizational psychology: An applied approach (6th ed.). Wadsworth Çivilidağ, A. (2020). Endüstri ve örgüt psikoloji perspektifinden insan (2. baskı). Nobel. O’Driscoll, M. P., & Taylor, P. J. (2007). Industrial and organisational psychology. In A. Weatherall, M. Wilson, D. Harper, & J. McDowall (Eds). Psychology in Aotearoa/New Zealand (pp.103-108). Pearson Education New Zealand. Riggio, R. E. (2013). Introduction to industrial/organizational psychology (6th ed.). Pearson. Telman, N., Çam-Kahraman, F., & Çam, D. İ. (2020). Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında kullanılan zihinsel ve bedensel beceri ölçekleri el kitabı – PSİKOTEKNİK. Nobel. Telman, N., & Uzunkoca, Ü. (2018). Endüstri ve örgüt psikolojisi ve ilişkili alanlarda kullanılan ölçekler başvuru kitabı. Nobel.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu