Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Tuğba ÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEğitim alanında Bilimsel Araştırma Yöntem ve tekniklerini nicel, nitel ve karma yaklaşımlar olarak ortaya koyan ve öğrencilerine araştırma yöntemlerine ait bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırma Türü ve Araştırma Sorusu,Dil Çalışmalarındaki Değişkenler,Araştırmada Değişkenler ve Geçerlilik,İçsel geçerlilik,İçsel geçerlilik,Dış geçerlilik,Veri toplama yöntemleri,Veri toplama yöntemleri,Araştırma Tasarım Türleri ,Araştırma Tasarım Türleri,geçerlik güvenirlik kavramları,Nitel araştırma,Nitel araştırma ,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri bilirAraştırma modelleri ve türlerini kavrar; Bilimsel araştırmaları temel paradigmalara göre analiz edebilir ; Nicel, nitel ve karma araştırma desenlerini bilirAraştırma sürecini yönetebilir ( (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); Veri toplama araçlarının genel özelliklerini bilir Veri toplama araçlarını uygulayabilirVeri analiz ve değerlendirme tekniklerini bilir Veri analizi yapabilirBilimsel kaynaklara ve ilgili veri tabanlarına erişebilir;Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını bilir;Araştırma ilkelerine uygun inceleme ve araştırma raporu hazırlayabilirEğitimde aksiyon (eylem) araştırma önerisi örneği hazırlayabilir. 15, 2, 3, 4, 6C, D
Öğretim Yöntemleri:15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırma Türü ve Araştırma SorusuMacKey ve Gass (2016). S. 3-19, PowerPoint sunusu hazırlama
2Dil Çalışmalarındaki DeğişkenlerMacKey ve Gass (2016). S. 150-157, PowerPoint sunusu hazırlama
3Araştırmada Değişkenler ve GeçerlilikMacKey ve Gass (2016). S. 150-160, PowerPoint sunusu hazırlama
4İçsel geçerlilikMacKey ve Gass (2016). S. 160-167, PowerPoint sunusu hazırlama
5İçsel geçerlilikMacKey ve Gass (2016). S. 160-167, PowerPoint sunusu hazırlama
6Dış geçerlilikMacKey ve Gass (2016). S. 171-179, PowerPoint sunusu hazırlama
7Veri toplama yöntemleriMacKey ve Gass (2016). S. 52-57, PowerPoint sunumu hazırlama
8Veri toplama yöntemleriMacKey ve Gass (2016). S. 57-70, PowerPoint sunusu hazırlama
9Araştırma Tasarım Türleri MacKey ve Gass (2016). S. 188-198, PowerPoint sunumu hazırlama
10Araştırma Tasarım TürleriMacKey ve Gass (2016). S. 198-202, PowerPoint sunusu hazırlama
11geçerlik güvenirlik kavramlarıMacKey ve Gass (2016). S. 180-183, PowerPoint sunumu hazırlama
12Nitel araştırmaMacKey ve Gass (2016). S. 215-225, PowerPoint sunumu hazırlama
13Nitel araştırma MacKey ve Gass (2016). S. 225-230, PowerPoint sunusu hazırlama
14araştırma önerisi hazırlamaMacKey ve Gass (2016). S. 6-19, PowerPoint sunumu hazırlama
Kaynak
Mackey, A., & Gass, S. A. (2015). Second language research methodology and design (2nd edition). Routledge

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu