Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Dersin İçeriğiBu ders; Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları ,Dersin hedeflerinin belirlenmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması ,Mesaj Tasarımı,Öğretim Teknolojileri ve İletişim ,Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama İlkeleri,Görsel Tasarım İlkeleri ,Etkili Sunu Teknikleri,Teknoloji Planlaması,Öğretim Araç ve Gereçleri I,Öğretim Araç ve Gereçleri II,Bilgisayar Destekli Eğitim ve E-öğrenme ,Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi ,Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu),Genel tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri kapsamında iletişim sürecinin öğelerinin ve öneminin anlaşılması 1, 2A
Eğitim-öğretim alanında gözlenen değişimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlaşılması 1, 2, 5C
Öğretim Tasarımı kavramının anlaşılması ve uygulanması4, 6D
Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması 10, 8E
Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlaşılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması4, 6D
Öğretim araç-gereçleri kapsamında, basılı, yansıtılmayan, yansıtılan ve görsel-işitsel materyal türlerinin birbirlerinden ayırt edilebilmesi1, 2, 4D
Öğretim materyallerinin seçilmesine ve kullanılmasına ilişkin alt yapının oluşturulması 4, 8D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları İlgili kaynağın okunması
2Dersin hedeflerinin belirlenmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması İlgili kaynağın okunması
3Mesaj Tasarımıİlgili kaynağın okunması
4Öğretim Teknolojileri ve İletişim İlgili kaynağın okunması
5Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama İlkeleriİlgili kaynağın okunması and sisteme kayıt olmak
6Görsel Tasarım İlkeleri İlgili kaynağın okunması
7Etkili Sunu Teknikleriİlgili kaynağın okunması
8Teknoloji Planlamasıİlgili kaynağın okunması ve teknolojik uygulamaların indirilmesi
9Öğretim Araç ve Gereçleri Iİlgili kaynağın okunması ve siteye haftalık içeriğin yüklenmesi
10Öğretim Araç ve Gereçleri IIİlgili kaynağın okunması ve siteye haftalık içeriğin yüklenmesi
11Bilgisayar Destekli Eğitim ve E-öğrenme İlgili kaynağın okunması ve siteye haftalık içeriğin yüklenmesi
12Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi İlgili kaynağın okunması ve siteye haftalık içeriğin yüklenmesi
13Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)İlgili kaynağın okunması ve siteye haftalık içeriğin yüklenmesi
14Genel tekrar İlgili kaynağın okunması ve siteye haftalık içeriğin yüklenmesi
Kaynak
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. Ergin, A. (2002). Öğretim Teknolojileri ve İletişim. Anı Yayıncılık, Ankara. Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. Dale E., (1969). Audiovisual Methods in Teaching (3rd Edition.). Holt, Rinehart & Winston. New York, London.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu