Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II2+6510
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ, Doç.Dr. Asude ÖZDEMİR, Doç.Dr. Ülkü TOSUN, Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOkul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği, yaşam becerileri programlarının geliştirilerek uygulanması.
Dersin İçeriğiBu ders; Bir okul danışmanı olarak mesleğe oryantasyon,Öğrenci tanıma yöntemleri (öğrenci bilgi fişi, risk haritası)-Riba ve Rehberlik Planını tanıtma,-Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi),Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi) - BEP’in tanıtılması, dosyalanması ve sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması-Öğrenci görüşmesi gözlemlenmesi-Sınıf çalışması,BİLSEM’in tanıtılması, yönlendirme işlemlerinin tanıtılması, seminer gözlemi-BİLSEM’e öğrenci seçiminde nelere dikkat ediliyor, kriterler neler, evraklar neler?,Velilerle iletişimde dikkat edilecek konu ve hususlar. Veli görüşmesi sırasında gözlem formlarının kullanılması,Hollanda Mesleki Tercih Envanteri - uygulama ve raporlama,Grup rehberliği: Profesyonel hedef belirleme,Grup rehberliği: Öfke yönetimi,Ebeveynler için Seminer: Aile iletişimi,Devamsızlık Nedenleri Anketi-uygulama ve raporlama,Devamsızlık Nedenleri Anketi- bireysel görüşme,Başarısızlık nedenleri hakkında bireysel görüşme; Başarısızlık nedenleri anketi-uygulama ve raporlama,Başarısızlık nedenleri anketi:
Seminer: Madde bağımlılığı,Seminer: Teknoloji bağımlılığı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders; Oryantasyon,-Öğrenci tanıma yöntemleri (öğrenci bilgi fişi, risk haritası)-Riba ve Rehberlik Planını tanıtma,-Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi)-BEP’in tanıtılması, dosyalanması ve sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması-Öğrenci görüşmesi gözlemlenmesi-Sınıf çalışması,-BİLSEM’in tanıtılması, yönlendirme işlemlerinin tanıtılması, seminer gözlemi-BİLSEM’e öğrenci seçiminde nelere dikkat ediliyor, kriterler neler, evraklar neler?-Veli görüşmesi yapılırken gözlem formlarının kullanımı-Veli iletişiminde dikkat edilmesi gerekenler, Holland Mesleki Tercih Envanteri- uygulama ve raporlama, Grup rehberliği: Mesleki hedef belirleme, Grup rehberliği: Öfke kontrolü, Aile Semineri: Aile içi iletişim, Devamsızlık Nedenleri Anketi-uygulama ve raporlama, Devamsızlık Nedenleri Anketi- bireysel görüşme, Başarısızlık nedenleri anketi-uygulama ve raporlama, Başarısızlık nedenleri anketi: bireysel görüşme, Seminer: Madde bağımlılığı, Seminer: Teknoloji bağımlılığı; konularını içermektedir.1, 11, 12, 18, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bir okul danışmanı olarak mesleğe oryantasyon
2Öğrenci tanıma yöntemleri (öğrenci bilgi fişi, risk haritası)-Riba ve Rehberlik Planını tanıtma,-Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi)
3Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi) - BEP’in tanıtılması, dosyalanması ve sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması-Öğrenci görüşmesi gözlemlenmesi-Sınıf çalışması
4BİLSEM’in tanıtılması, yönlendirme işlemlerinin tanıtılması, seminer gözlemi-BİLSEM’e öğrenci seçiminde nelere dikkat ediliyor, kriterler neler, evraklar neler?
5Velilerle iletişimde dikkat edilecek konu ve hususlar. Veli görüşmesi sırasında gözlem formlarının kullanılması
6Hollanda Mesleki Tercih Envanteri - uygulama ve raporlama
7Grup rehberliği: Profesyonel hedef belirleme
8Grup rehberliği: Öfke yönetimi
9Ebeveynler için Seminer: Aile iletişimi
10Devamsızlık Nedenleri Anketi-uygulama ve raporlama
11Devamsızlık Nedenleri Anketi- bireysel görüşme
12Başarısızlık nedenleri hakkında bireysel görüşme; Başarısızlık nedenleri anketi-uygulama ve raporlama
13Başarısızlık nedenleri anketi:
Seminer: Madde bağımlılığı
14Seminer: Teknoloji bağımlılığı
Kaynak
Özyürek, R. (2012). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık. Schmitz, J. E. J. (2017). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenciler İçin Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları. Nobel Yayın Dağıtım.
Serap Nazlı (2019). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları. 7. Baskı. Ankara: Anı Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu