Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ1+224
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Asude ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Asude ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, danışmanlık becerilerinin kazanılmasını ve sürekliliğini sağlamaktır. Ders, öğrencilerin danışmada kullanacakları çeşitli tekniklerin ve becerilerinin derinlemesine analizini ve gösterimini içerir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Derse Genel Bakış, Danışmanlık becerileri ile ilgili endişelerin ele alınması ,Empati: Kelimeleri duymayı ve bulmayı öğrenmek,Temel Becerilere Giriş,Süreç ve İletişim Becerileri: Katılma davranışı; Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular,Süreç ve iletişim becerileri: Yansıtma, açıklama, özetleme.,Süreç ve iletişim becerileri: Bilişsel ve duyuşsal mesajların ayrımı; Kendini açma, yüzleşme,İlişki Becerileri: Empati; Olumlu saygı; Özgünlük; Somutluk,Kişiselleştirme Becerileri: Kişisel farkındalık; terapide sınırlar,Kişilerarası beceriler: İşbirliğine dayalı bir ilişki geliştirme; Direnci belirleme ve buna yanıt verme,Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel sürecine odaklanma; Çatışan duyguları tanımlama ve bunlara yanıt verme,Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel dinamiklerini anlama ve kavramsallaştırma,Etik Konular,Danışmada yaşanan zorluklar,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda 1.Öğrenci, terapötik bir ilişki kurmayı ve devam ettirmeyi öğrenir. 2. Öğrenci, uygun danışmanlık hedefleri oluşturabilir, müdahale stratejileri tasarlayabilir, danışma sonucunu değerlendirebilir ve danışman-danışan ilişkisini başarıyla sona erdirebilir. 3. Terapötik ilişkileri ve uygun mesleki sınırları geliştirmeye yönelik öz farkındalık kazanır. 4. Öğrenci iletişim becerilerini öğrenebilir; kavramsallaştırma becerileri ve mesleki becerileri uygular.1, 10, 14, 2, 21, 3, 4, 7, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Derse Genel Bakış, Danışmanlık becerileri ile ilgili endişelerin ele alınması Ders Okuması
2Empati: Kelimeleri duymayı ve bulmayı öğrenmekDers Okuması
3Temel Becerilere GirişDers Okuması
4Süreç ve İletişim Becerileri: Katılma davranışı; Açık uçlu ve kapalı uçlu sorularDers Okuması
5Süreç ve iletişim becerileri: Yansıtma, açıklama, özetleme.Ders Okuması
6Süreç ve iletişim becerileri: Bilişsel ve duyuşsal mesajların ayrımı; Kendini açma, yüzleşmeDers Okuması
7İlişki Becerileri: Empati; Olumlu saygı; Özgünlük; SomutlukDers Okuması
8Kişiselleştirme Becerileri: Kişisel farkındalık; terapide sınırlarDers Okuması
9Kişilerarası beceriler: İşbirliğine dayalı bir ilişki geliştirme; Direnci belirleme ve buna yanıt vermeDers Okuması
10Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel sürecine odaklanma; Çatışan duyguları tanımlama ve bunlara yanıt vermeDers Okuması
11Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel dinamiklerini anlama ve kavramsallaştırmaDers Okuması
12Etik KonularDers Okuması
13Danışmada yaşanan zorluklarDers Okuması
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Cormier, S. (2015). Counseling Strategies and Interventions for Professional Helpers. Pearson Education Limited; 9th Edition
Martin, D. (2016). Counseling and therapy skills (4th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press. Cochran, J. L., & Cochran, N. H. (2006). The heart of counseling: A guide to developing therapeutic relationships. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu