Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Asude ÖZDEMİR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Gamze ÇARBOĞA KÜÇÜKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk ve Ergen Gelişimi,Beliren Yetişkinlik,Beliren Yetişkinlik 2,Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Aşk (Romantik İlişkiler),Aşk (Romantik İlişkiler),Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel Gelişim,Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel Gelişim,Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı,Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 2, 3A, C, E
Yaşla ortaya çıkan değişiklikleri ve adaptasyon problemlerini açıklar.1, 2, 3A, C, E
Yaşam döngüsü boyunca insan büyüme ve gelişmesinin altında yatan süreçleri keşfeder. 1, 2, 3A, C, E
Yaşam döngüsünün gelişimsel ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3A, C, E
Duyusal ve algısal yetenek, bilişsel ve dil gelişimi, davranışsal genetik ve sosyalleşmenin gelişimsel etkilerini açıklar. 1, 2, 3A, C, E
Gelişim ve öğrenme teorilerini bilir.1, 2, 3A, C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk ve Ergen GelişimiDers Okuması
2Beliren YetişkinlikDers Okuması
3Beliren Yetişkinlik 2Ders Okuması
4Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal GelişimDers Okuması
5Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal GelişimDers Okuması
6Aşk (Romantik İlişkiler)Ders Okuması
7Aşk (Romantik İlişkiler)Ders Okuması
8Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel GelişimDers Okuması
9Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel GelişimDers Okuması
10Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal GelişimDers Okuması
11Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal GelişimDers Okuması
12Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh SağlığıDers Okuması
13Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh SağlığıDers Okuması
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Santrock, J. (2016). Life Span Development. 16th edition. McGraw-Hill Feldman, R. (2018). Development Across the Life Span. Pearson Education Limited.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu