Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DİLİ I3+035
Ders Programı Cumartesi 08:00-08:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüGenel Kültür
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY, Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri): metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinleraraSilik); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma): bilgilendirici-açık[ayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma
Dersin İçeriğiBu ders; Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama,Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri ,Düşünceyi geliştirme yolları açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme,Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama; (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları),Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları),Metin yapısı ve metnin yapısal özellikleri,Metin yapısı ve metinsellik özellikleri,Metinsellik özellikleri kabul edilebilirlik, durumsallık bilgisellik, metinlerarasılık,Metin yazma ,Taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma,Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma,Öyküleyici metin yazma,Betimleyici metin yazma,Tartışmacı ve ikna edici metin yazma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Edebiyatı tanımlar; edebiyata ait kavramları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini öğrenir.21A
Öğretim Yöntemleri:21: Video
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalamaİlgili Ders Kaynağını Okumak
2Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri İlgili Ders Kaynağını Okumak
3Düşünceyi geliştirme yolları açıklama, tartışma, öyküleme, betimlemeİlgili Ders Kaynağını Okumak
4Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama; (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları)İlgili Ders Kaynağını Okumak
5Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları)İlgili Ders Kaynağını Okumak
6Metin yapısı ve metnin yapısal özellikleriİlgili Ders Kaynağını Okumak
7Metin yapısı ve metinsellik özellikleriİlgili Ders Kaynağını Okumak
8Metinsellik özellikleri kabul edilebilirlik, durumsallık bilgisellik, metinlerarasılıkİlgili Ders Kaynağını Okumak
9Metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
10Taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
11Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
12Öyküleyici metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
13Betimleyici metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
14Tartışmacı ve ikna edici metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
Kaynak
Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, 2001. Çetişli, İsmail, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Ankara: Akçağ Yay., 2008. Kavcar, Cahit vd., Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Anı Yay., 2011. Çetişli, İsmail, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Ankara: Akçağ Yay., 2008. Karataş, Turan, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sütun Yay., 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu