Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ2+024
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerArş.Gör. Derya ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, gelişim, biliş, davranış, duygu ve kültürü de içeren öğrenme psikolojisindeki temel sorunları inceler. Başlıca teorileri ve bu teorileri daha iyi öğretmenler ve öğrenciler olmak için nasıl uygulayabileceğimizi keşfedeceğiz.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğrenmeye Kısa Bir Giriş,Öğrenme Nedir? Öğrenme Kavramı,Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler,Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Açısından Film Eleştirisi (Mutluluğun Peşinde),Öğrenme Psikolojisi,Öğrenme Psikolojisi Çalışma Metodları,Öğrenmeyle İlgili Zihinsel Süreçler,Öğrenme Teorileri,Davranışçı Teori,Sosyal Bilişsel Teori,Bilişsel Teori,Developmental and Contextual Theory,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dönem sonunda öğrenciler, insan öğrenmesini davranışsal, bilişsel, sosyal bilişsel ve yapılandırmacı bakış açılarından tanımlayabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimi anlayabilir. Metabiliş, öz yeterlik, kavram öğrenme, problem çözme ve bilgi ve öğrenmenin aktarılması gibi karmaşık bilişsel süreçleri açıklayabilir. Farklı öğretim stratejileri, sınıf yönetimi ve değerlendirmelerini uygulayabilir.1, 3, 4A, D, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğrenmeye Kısa Bir GirişHaftalık Okuma
2Öğrenme Nedir? Öğrenme KavramıHaftalık Okuma
3Öğrenmeyi Etkileyen FaktörlerHaftalık Okuma
4Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Açısından Film Eleştirisi (Mutluluğun Peşinde)Haftalık Okuma
5Öğrenme PsikolojisiHaftalık Okuma
6Öğrenme Psikolojisi Çalışma MetodlarıHaftalık Okuma
7Öğrenmeyle İlgili Zihinsel SüreçlerHaftalık Okuma
9Öğrenme TeorileriHaftalık Okuma
10Davranışçı TeoriHaftalık Okuma
11Sosyal Bilişsel TeoriHaftalık Okuma
12Bilişsel TeoriHaftalık Okuma
13Developmental and Contextual TheoryHaftalık Okuma
14Genel DeğerlendirmeGenel Ders Okuması
Kaynak
Ormrod, J. E. (2014). Human learning (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Powerpoint presentations.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu