Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ REHBERLİK2+022
Ders Programı Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, mesleki rehberlik konusunda teorik bilgileri kuramları öğrencilerin öğrenmelerinin sağlanmasıdır. Böylece öğrencilerin mesleki rehberlik alanında uygulamalar yapmaya hazır olmaları beklenir
Dersin İçeriğiBu ders; Meslekirehberliğe giriş,bireysel farklılıklar,Kariyer gelişim süreciyle ilişkili faktörler,Özellik- Faktör Kuramı,Psikodinamik yaklaşımlar,Gelişimsel yaklaşımlar,Sosyal bilişsel yaklaşımlar,Çağdaş Yaklaşımlar ve Modeller,Okullarda kariyer danışmanlığı (okul öncesi, İlkokul, ortaokul ),Okullarda kariyer danışmanlığı (Lise, yurtdışı eğitim, üniversite YL),Kariyer danışmanlığında kullanılan mesleki testlerin değerlendirilmesi,Kariyer danışmanlığında Grup odaklı kariyer etkinlikleri,Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında kariyer alternatifleri,Kariyerle ilgili bazı testlerin sınıfta uygulanması değerlendirilmesi ve yorumlanması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kariyer psikolojik danışmanlığı temel kavramlarını kullanabilir.1, 14, 4A, C
1.1.Kariyer psikolojik danışmanlığı temel kavramlarından yararlanarak Türkiye’deki mesleki yönelim sorunlarına çözümler üretir1, 14, 4A, C
2.Kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramlardan yararlanarak kariyer rehberliği uygulamaları yapabilir.1, 14, 4A, C
2.1.Öğrencilerin karakteristik özellikleri ile mesleki seçeneklerin eşleştirilmesine yönelik psikoeğitim programı geliştirir ve uygular1, 14, 4A, C
2.2.Kariyer farkındalığı geliştirme konusunda psikoeğitim programı geliştirir ve uygular1, 14, 4A, C
2.3.Kariyer rehberliği ile ilgili psikolojik ölçme araçlarını uygular1, 14, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Meslekirehberliğe girişYeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
2bireysel farklılıklarYeşilyaprak, 2011; Niles N.G. ve Bowlsbey,J.H.,2013 ; İlgili bölümler
3Kariyer gelişim süreciyle ilişkili faktörlerYeşilyaprak, 2011; Xunker,V.G.,2006;; İlgili bölümler
4Özellik- Faktör KuramıYeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
5Psikodinamik yaklaşımlarYeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
6Gelişimsel yaklaşımlarYeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
7Sosyal bilişsel yaklaşımlarYeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
8Çağdaş Yaklaşımlar ve ModellerYeşilyaprak, 2011; İlgili bölümler
9Okullarda kariyer danışmanlığı (okul öncesi, İlkokul, ortaokul )Yeşilyaprak,B.,2011; Owen,F.K., Özyürek,R.ve Owen,W.D.,2009, İlgili Bölümler
10Okullarda kariyer danışmanlığı (Lise, yurtdışı eğitim, üniversite YL)Yeşilyaprak,B.,2011; Owen,F.K., Özyürek,R.ve Owen,W.D.,2009, İlgili Bölümler
11Kariyer danışmanlığında kullanılan mesleki testlerin değerlendirilmesiYeşilyaprak,B.,2011; Owen,F.K., Özyürek,R.ve Owen,W.D.,2009, İlgili Bölümler
12Kariyer danışmanlığında Grup odaklı kariyer etkinlikleriYeşilyaprak,B.,2011; Xunker,V.G.,2006;, İlgili Bölümler
13Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında kariyer alternatifleriNiles,N.G. ve Bowlsbey,J.H.,2013: İlgili Bölümler
14Kariyerle ilgili bazı testlerin sınıfta uygulanması değerlendirilmesi ve yorumlanmasıKariyerle ilgili testler/envanterler öğretim elemanı tarafından derste sunulur
Kaynak
- Xunker, Vernon G. (2006). Career counseling. Thompson Brooks/Cole. - Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları. - Niles, N.G. & Bowlsbey, J.H. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri, Çeviri Ed. Fidan korkut Owen. Nobel Yayınları. - Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Nobel Yayınları - Owen,Fidan Korkut, Özyürek,Ragıp, Owen W.Dean.(2009). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik : Meslekleşme sürecinde ilerlemeler. Nobel Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu