Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı çocuk gelişimi hakkındaki temel bilgileri edindirmek ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisini kazandırmaktır. Bu amaçla, döllenme ile başlayan gelişim süreci ergenliğe kadar incelenecektir. Bu derste çocuk gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karşılaştırılacak ve çocuğun fiziksel, duygusal, bilimsel ve sosyal gelişimi incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaşam boyu gelişime giriş,Yaşamın Başlangıcı: Doğum Öncesi Gelişim,Bebeklik: Yaşamın Temellerini Oluşturmak,Bebeklikte Fiziksel Gelişim,Bebeklikte Bilişsel Gelişim,Bebeklikte Sosyal Gelişim,Bebeklikte Kişilik Gelişimi,Okul Öncesi Dönem,Okul Öncesi Dönemde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Okul Öncesi Dönemde Sosyal ve Kişilik Gelişimi,Orta Çocukluk Dönemi,Orta Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Çocuklukta Sosyal ve Kişilik Gelişimi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gelişim psikolojisi ve alt dallarını açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Gelişimle ilgili temel kavramları açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Gelişimle ilgili temel ilkeleri açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Gelişimi etkileyen temel etkenleri açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Bedensel ve devinimsel gelişimi bilir.1, 10, 2, 3A
Bilişsel gelişimi bilir, Piaget ve bilişsel gelişim kuramını açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Dil ve Ahlak gelişimini açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkileyen faktörleri bilir ve açıklar.1, 10, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaşam boyu gelişime girişDers Okuması
2Yaşamın Başlangıcı: Doğum Öncesi GelişimDers Okuması
3Bebeklik: Yaşamın Temellerini OluşturmakDers Okuması
4Bebeklikte Fiziksel GelişimDers Okuması
5Bebeklikte Bilişsel GelişimDers Okuması
6Bebeklikte Sosyal GelişimDers Okuması
7Bebeklikte Kişilik GelişimiDers Okuması
8Okul Öncesi DönemDers Okuması
9Okul Öncesi Dönemde Fiziksel ve Bilişsel GelişimDers Okuması
10Okul Öncesi Dönemde Sosyal ve Kişilik GelişimiDers Okuması
11Orta Çocukluk DönemiDers Okuması
12Orta Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel GelişimDers Okuması
13Orta Çocuklukta Sosyal ve Kişilik GelişimiDers Okuması
14Genel Tekrar
Kaynak
Feldman, R. S. (2017). Development Across the Life Span. 8th Edition. Pearson Education Limited

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu