Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM2+023
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Genel Kültür
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Irina SHELENKOVA
Dersi VerenlerDoç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, öğrencilere kişilerarası iletişim ve topluluk önünde konuşma dahil olmak üzere insan iletişiminin temel teorilerini ve becerilerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders ayrıca öğrencilere sosyal beceriler ve bu becerilerin dil sınıfında nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sağlar
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim çalışmalarına giriş. İletişim modelleri, kavramları ve ilkeleri ,İletişim ve algı.,Sözlü ve sözlü olmayan iletişim,İnsan iletişiminde dinleme ,Kişilerarası iletişim ve ilişkiler,Kültür ve iletişim,Çeşitli bağlamlarda topluluk önünde konuşma,Bir konuşma hazırlama,Bir konuşma yapma,Bilgilendirici ve ikna edici konuşma,Küçük grup iletişimi. Gruplar halinde problem çözme ve karar verme,Medya, teknoloji ve iletişim,Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileri,Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda şunları yapabilmelisiniz: 1. Konuşma iletişim sürecinin karmaşıklıklarına ilişkin bir farkındalık ve takdir geliştirmek; 2. Algılama becerilerini genişletmek ve benlik kavramının iletişim üzerindeki etkisini kavramak; 4. İletişimimizdeki dilin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek; 5. Sözsüz iletişimin önemini açıklayabilmek; 6. Yeni dinleme alışkanlıkları ve becerileri ve sistematik bir dinleme davranışı yöntemi geliştirmek; 9. Çatışma çözümüne yönelik konuşma iletişim stratejileri aracılığıyla çatışma durumlarının üstesinden gelmek için bir yaklaşım geliştirmek; 10. Etkili grup iletişimi ilkelerini uygulamak; 11. Teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının iletişimdeki rolünü anlamak; 12. Etkili bir kamu konuşması hazırlama ve sunma sanatını ve ilkelerini göstermek; 13. Bir yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için gerekli olan iletişim becerilerini geliştirmek. 1, 17, 2A, C, D
Bu kurs, aşağıdakileri içeren ortamlarda etkili iletişim için gerekli becerileri ve teknikleri içerir: kişilerarası (kendinizle), kişilerarası (yüz yüze), küçük grup (birkaç kişiyle yüz yüze) ve topluluk önünde konuşma (bire birçok). Bu beceri ve tekniklerin, öğrencilerin bunları günlük yaşama dahil etmelerini sağlayacak pratik alıştırmalar yoluyla uygulanması. Öğrenciler kamu, akademik ve çalışma ortamlarında daha etkili ve iddialı bir şekilde çalışmayı öğrenecek ve etkili bir şekilde konuşmak için yeni bir yetenek geliştireceklerdir. Öğrenciler, bir yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için hangi iletişim becerilerinin gerekli olduğunu öğreneceklerdir.1, 17, 2C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim çalışmalarına giriş. İletişim modelleri, kavramları ve ilkeleri Hafta 1. PPT sunum çalışması
2İletişim ve algı.Hafta 2. PPT sunum çalışması
3Sözlü ve sözlü olmayan iletişimHafta 3. PPT sunum çalışması
4İnsan iletişiminde dinleme Hafta 4. PPT sunum çalışması
5Kişilerarası iletişim ve ilişkilerHafta 5. PPT sunum çalışması
6Kültür ve iletişimHafta 6. PPT sunum çalışması
7Çeşitli bağlamlarda topluluk önünde konuşmaHafta 7. PPT sunum çalışması
8Bir konuşma hazırlamaHafta 8. PPT sunum çalışması
9Bir konuşma yapmaHafta 9. PPT sunum çalışması
10Bilgilendirici ve ikna edici konuşmaHafta 10. PPT sunum çalışması
11Küçük grup iletişimi. Gruplar halinde problem çözme ve karar vermeHafta 11. PPT sunum çalışması
12Medya, teknoloji ve iletişimHafta 12. PPT sunum çalışması
13Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileriHafta 13. PPT sunum çalışması
14Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileriHafta 14. PPT sunum çalışması
Kaynak
Devito, J. A. (2017). Essential of Human Communication. Pearson.
Duman, E. Z. & Arslanoğlu, İ. (2018). İnsan ilişkileri ve İletişim. In İ. Arslanoğlu (Ed). Nobel Akademik Yayıncılık. Haftalık PPT kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu