Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2+023
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı, eğitim, sosyoloji ve eğitim sosyolojisi kavramlarının öğretmen adaylarınca kavranılması ve eğitim sosyolojisinin önemini, toplum ve kurumlar açısından işlevini ve bu alanın eğitime katkısının incelenmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?,Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber,Sosyolojik teoriler,İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler,Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina,Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları,Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim,Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri,Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi,Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma,Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri,Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada
eğitimin önemi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğitim kavramının önemini tartışmak; Eğitim sosyolojisi ile ilgili kuramsal bilgi sahibi olmak; Eğitim sosyolojisi ile ilgili tarihi ve güncel konuları tartışabilmek; ve Eğitim sosyolojisinin önemini kavramak şeklindedir.1, 10, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?Tanıtım
2Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, WeberDers Okuması
3Sosyolojik teorilerDers Okuması
4İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, SofistlerDers Okuması
5Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni SinaDers Okuması
6Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumlarıDers Okuması
7Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişimDers Okuması
8Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileriDers Okuması
9Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemiDers Okuması
10Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamıDers Okuması
11Eğitim sosyolojisi alanındaki teorilerDers Okuması
12Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışmaDers Okuması
13Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleriDers Okuması
14Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada
eğitimin önemi
Ders Okuması
Kaynak
Küken, G. ( 2003). İlkçağda Eğitim Felsefesi. Alfa Kitabevi: Bursa. Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem. Beta Yayıncılık: İstanbul. Ergun, D. (1987). Sosyoloji ve Eğitim. Özkan Yayınevi: Ankara. Bekman, S. ve Aksu-Koç, A. (2013). İnsan gelişimi, aile ve kültür: Farklı bakış açıları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Tezcan, M. (2015). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Doğan, İ. (2012). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu