Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı ruhsal bozuklukların sınıflandırma sisteminin tarihini anlamak(DSM 5) ve güçlü yanlarını ve sınırlarını değerlendirmek, yaygın ruhsal bozuklukların temel özelliklerini anlamak ve tanımlamak, yaygın ruhsal bozuklukların psikolojik tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak, ruhsal bozukluğu olan bireyler ve aileleri için topluluk ve / veya ülke çapında kaynaklar / organizasyonlardaki farkındalığı arttırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar,Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale Yöntemi,Öfke,Utangaçlık-Çekingenlik,Özsaygı,Mükemmelliyetçilik,Mükemmelliyetçilik,Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık,Yas,Cinsel Taciz/İstismar,Dürtü Kontrolü,İntihar,Dersi Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, psikopatolojiyi tanımlar. 1, 2, 3A, C
Öğrenciler, ruhsal bozuklukları normal davranışlardan ayırt eden kriterleri ve bozuklukların belirti ve özelliklerini bilir.1, 2, 3A, C
Öğrenciler, bozuklukları ve belirtilerini bilir ve birbirlerinden ayırt eder.1, 2, 3A, C
Öğrenciler, ruhsal bozukluk nedenlerini açıklayan kuramsal yaklaşımları bilir.1, 2, 3A, C
Öğrenciler, ruhsal bozuklukların tedavi yaklaşımlarını bilir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar-
2Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale YöntemiEryılmaz (2016), sy.1-12
3ÖfkeEryılmaz (2016), sy. 13-60
4Utangaçlık-ÇekingenlikEryılmaz (2016), sy. 61-114
5ÖzsaygıEryılmaz (2016), sy. 115-156
6MükemmelliyetçilikEryılmaz (2016), sy. 157-212
7MükemmelliyetçilikEryılmaz (2016), sy. 157-212
8Kişilerarası İlişkilerde BağımlılıkEryılmaz (2016), sy. 243-272
9YasEryılmaz (2016), sy. 213-242
10Cinsel Taciz/İstismarEryılmaz (2016), sy. 273-308
11Dürtü KontrolüEryılmaz (2016), sy. 309-336
12İntiharEryılmaz (2016), sy. 337-374
14Dersi Değerlendirme-
Kaynak
Eryılmaz, A. (2016). Psikolojik sorunlara müdahale ve kendi kendine yardım kitabı. Ankara: Pegem.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu