Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere doğumdan ergenlik dönemine kadar olan gelişimsel süreç hakkında bilgi vermektir. Bu dersin temel amaçları: (1) Çocuk gelişimi süreçleri hakkında farkındalık kazandırmak (2) Çocuk gelişiminin temel kavramları ve kullanılan araştırma yöntemleri hakkında haberdar etmek (3) Çocuk gelişimi teorileri hakkında bilgi vermek ve teorileri karşılaştırmak (4) Çocuk gelişimini kültürel açıdan ele almak
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk Gelişimine Giriş,Çocuk Gelişim Teorileri,Genetik ve Doğum Öncesi Gelişim,Yeni Doğan: Fiziksel ve Sinirsel Gelişim,Bebeklik Dönemi: Algısal ve Bilişsel Gelişim,Bebeklik Dönemi: Sosyal ve Duygusal Gelişim,Bebeklik Dönemi: Dil Gelişimi,İlk Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,İlk Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal Gelişim,İlk Çocukluk: Sosyal ve Duygusal Gelişim,Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Çocukluk: Duygusal ve Sosyal Gelişim,Orta Çocukluk: Ahlaki Gelişim,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk psikolojisi alanını açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuk gelişiminin önemli konularını bilir. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuk gelişiminin temel kavramlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuklarda fiziksel ve duygusal gelişim hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
İlk ve orta çocukluk dönemlerini gelişimsel açıdan karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Gelişimine Giriş İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Chapter 1. The field of child development. s. 4-10.
2 Çocuk Gelişim Teorileri İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Chapter 2. Theory and research in child development. s. 10-38.
3 Genetik ve Doğum Öncesi Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Chapter 3. Biological foundations, prenatal development, and birth. s. 72-127.
4 Yeni Doğan: Fiziksel ve Sinirsel Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Infancy: Early Learning, Motor Skills, and Perceptual Capacities. s. 128-174.
5 Bebeklik Dönemi: Algısal ve Bilişsel Gelişim İlgili kaynakların okunması. Cognitive Development: Piagetian, Core Knowledge, and Vygotskian Perspectives. s224-275.
6 Bebeklik Dönemi: Sosyal ve Duygusal Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Emotional development. s. 400-446.
7 Bebeklik Dönemi: Dil Gelişimi İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Language Development s. 358-400.
8 İlk Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Physical Growth. s. 174-223.
9 İlk Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Self and Social Understanding. s.446-483.
10 İlk Çocukluk: Sosyal ve Duygusal Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Development of attachment. s. 428-446.
11 Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Constructing an identity: Who should I become? s. 468-483.
12 Orta Çocukluk: Duygusal ve Sosyal Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Thinking about other people. s. 476-483.
13 Orta Çocukluk: Ahlaki Gelişim İlgili kaynakların okunması. Berk (2012). Moral Development. s. 484- 507.
14 Genel Değerlendirme İşlenen konuların gözden geçirilmesi.
Kaynaklar
Berk, L. (2012). Child Development. 9th edition.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 40 80
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu