Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME VE SAĞLIK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım konularına odaklanır. Ek olarak, bu dersin temel amacı aşağıdaki konularda daha iyi bir anlayış sağlamaktır: a) Sağlık nedir ?; 2. Sağlık konusunda eşitsizlikleri; 3. Sağlık açısından riskli davranışlar; 4. Sağlığı koruyucu davranışlar; 5. Sağlık davranışını açıklama; 6. Değişen davranış: mekanizma ve yaklaşımlar; 7. Sağlık sorunlarının önlenmesi; 8. Sağlık ve hastalıkta vücut; 9 Belirti algılama, yorumlama ve yanıt; 10. Danışma ve ötesi; 11. Stres, sağlık ve hastalık: teori; 12. Stres ve hastalık moderatörleri; 13. Stresi yönetmek; Bölüm 14. Hastalığın etkisi ve sonuçları: hasta bakış açısı; Bölüm 15 Hastalığın etkisi ve sonuçları: aileler ve bakım verenler; 16. Ağrı; ve 17. Sağlık ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bölüm Sağlık nedir,2. Bölüm: Sağlık konusunda eşitsizlikler,3. Bölüm: Sağlık açısından riskli davranış,4. Bölüm: Sağlığı koruyucu davranışlar,5. Bölüm: Sağlık davranışını açıklama,6. Bölüm: Değişen davranış: mekanizma ve yaklaşımlar,7. Bölüm: Sağlık sorunlarının önlenmesi,8. Bölüm: Sağlık ve hastalıkta vücut,9 Bölüm: Belirti algılama, yorumlama ve tepki verme,10. Bölüm: Danışma ve ötesi,11. Bölüm: Stres, sağlık ve hastalık: teori,12. Bölüm: Stres ve hastalık moderatörleri,13. Bölüm: Stresi yönetmek 14. Bölüm: Hastalığın etkisi ve sonuçları,15. Bölüm: Hastalığın etkisi ve sonuçları: aileler ve gayri resmi bakıcılar 16. Bölüm: Ağrı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler sağlıklı olma ve sağlıklı kalma ile ilgili kompleks dinamikler hakkında bilgi, farkındalık sahibi olurlar. 1, 21, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bölüm Sağlık nedir Tanıtım
2 2. Bölüm: Sağlık konusunda eşitsizlikler Ders Okuması
3 3. Bölüm: Sağlık açısından riskli davranış Ders Okuması
4 4. Bölüm: Sağlığı koruyucu davranışlar Ders Okuması
5 5. Bölüm: Sağlık davranışını açıklama Ders Okuması
6 6. Bölüm: Değişen davranış: mekanizma ve yaklaşımlar Ders Okuması
7 7. Bölüm: Sağlık sorunlarının önlenmesi Ders Okuması
8 8. Bölüm: Sağlık ve hastalıkta vücut Ders Okuması
9 9 Bölüm: Belirti algılama, yorumlama ve tepki verme Ders Okuması
10 10. Bölüm: Danışma ve ötesi Ders Okuması
11 11. Bölüm: Stres, sağlık ve hastalık: teori Ders Okuması
12 12. Bölüm: Stres ve hastalık moderatörleri Ders Okuması
13 13. Bölüm: Stresi yönetmek 14. Bölüm: Hastalığın etkisi ve sonuçları Ders Okuması
14 15. Bölüm: Hastalığın etkisi ve sonuçları: aileler ve gayri resmi bakıcılar 16. Bölüm: Ağrı Ders Okuması
Kaynaklar
Morrison, V., & Bennett, P. (2016). An introduction to health psychology. Harlow, England : Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu