Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL İSTATİSTİK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Tuğba ÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel istatistiksel kavramları anlamak, öğrencileri çıkarımsal istatistiklere hazırlamak, istatistiksel anlamlılığın anlamını kavramak, hipotez testi yapmak, istatistiksel test sonuçlarını yorumlayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurs tanıtımı-Müfredat-Temel kavramlar,Temel kavramlar-Frekans,Konum,Dağılım,Şekil,İki Değişkenli İlişkiler,İki Değişkenli İlişkiler,İki Değişkenli İlişkiler,İstatistiksel anlamlılık (örneklem dağılımı),İstatistiksel anlamlılık (örneklem dağılımı),İstatistiksel anlamlılık (örneklem dağılımı),Hipotez testi (Tek örneklem t testi),Hipotez testi (bağımsız grup t testi),Hipotez testi (bağımsız grup t testi); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrencilerden: • İstatistikteki temel kavramları ve terimleri açıklaması • konum istatistiklerinin anlamını ve kullanımını açıklar, konum istatistiklerini hesaplaması • Dağılım istatistiklerinin anlamını ve kullanımını açıklar, konum istatistiklerini hesaplaması • Korelasyon istatistiklerinin ne zaman kullanıldığını ve iki değişkenli ilişkinin anlamını açıklaması • istatistiksel önemi yorumlaması • hipotez testini açıklaması • Verilen veriler için hangi istatistiksel testin kullanılacağına karar vermesi beklenmektedir 1, 15, 2, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurs tanıtımı-Müfredat-Temel kavramlar Tanıtım
2 Temel kavramlar-Frekans Ödev
3 Konum Ödev
4 Dağılım Ödev
5 Şekil Ödev
6 İki Değişkenli İlişkiler Ödev
7 İki Değişkenli İlişkiler Ödev
8 İki Değişkenli İlişkiler Ödev
9 İstatistiksel anlamlılık (örneklem dağılımı) Ödev
10 İstatistiksel anlamlılık (örneklem dağılımı) Ödev
11 İstatistiksel anlamlılık (örneklem dağılımı) Ödev
12 Hipotez testi (Tek örneklem t testi) Ödev
13 Hipotez testi (bağımsız grup t testi) Ödev
14 Hipotez testi (bağımsız grup t testi) Ödev
Kaynaklar
• Bruce THOMPSON. Foundations of Behavioral Statistics: An insight-based approach. The Guilford Press, 2006. • Neil J. SALKIND. Statistics for People Who Hate Statistics. Sage. 2000 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2019). Sosyal bilimler için istatistik (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu