Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL PSİKOLOİJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Intro to Psychology
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Course Overview: In this course include understanding and learning key chapter points, relevant concepts, theories and research done on the chapter topic presented in the course. As human beings we interact with others in many different situations and our lives evolve in a social context (i.e., subject to change). As a field, social psychology studies how the influence of other people shapes an individual's thoughts, emotions and behaviors. In this course, we examine traditional issues such as such as aggression, research methods, attitudes, group processes, altruism, and social influence and relevant more recent topics are also covered. Students will be introduced to topics of social psychology and gain a critical approach of how social psychology related phenomenon influence your daily lives. Learning Objective: Describe how social psychologists and sociologists view to social events. Understand how scientific and nonscientific approaches social influence. In this introductory social psychology course students will be introduced to the field, learn about how social psychologists do research, understand the dynamics of social world, other people and ourselves in a social context, and the ingredients of the costs and benefits of dissonance reduction.
Dersin İçeriği Bu ders; BÖLÜM 1 Sosyal Psikolojiye Giriş,BÖLÜM 2 Metodoloji: Sosyal Psikologlar Nasıl Araştırma Yaparlar?,BÖLÜM 3 Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Hakkında Nasıl Düşünüyoruz,BÖLÜM 4 Sosyal Algı: Diğer İnsanları Nasıl Anlıyoruz,BÖLÜM 5 Benlik: Sosyal Bir Bağlamda Kendimizi Anlamak,BÖLÜM 6 Eylemlerimizi Gerekçelendirme İhtiyacı: Uyumsuzluğun Azaltılmasının Maliyetleri ve Faydaları,BÖLÜM 7 Tutum ve Tutum Değişimi: Düşünceleri ve Duyguları Etkilemek,BÖLÜM 8 Uygunluk: Davranışı Etkilemek,BÖLÜM 9 Grup Süreçleri: Sosyal Gruplarda Etki,BÖLÜM 10 Kişilerarası Çekicilik: İlk İzlenimlerden Yakın İlişkilere,BÖLÜM 11 Prososyal Davranış: İnsanlar Neden Yardım Eder?,BÖLÜM 12 Saldırganlık: Neden Başkalarına Zarar Veriyoruz? Önleyebilir miyiz?,BÖLÜM 13 Önyargı: Sebepler, Sonuçlar ve Çareler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 12, 2, 21, 3, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 BÖLÜM 1 Sosyal Psikolojiye Giriş Haftalık Okuma
2 BÖLÜM 2 Metodoloji: Sosyal Psikologlar Nasıl Araştırma Yaparlar? Haftalık Okuma
3 BÖLÜM 3 Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Hakkında Nasıl Düşünüyoruz Haftalık Okuma
4 BÖLÜM 4 Sosyal Algı: Diğer İnsanları Nasıl Anlıyoruz Haftalık Okuma
5 BÖLÜM 5 Benlik: Sosyal Bir Bağlamda Kendimizi Anlamak Haftalık Okuma
6 BÖLÜM 6 Eylemlerimizi Gerekçelendirme İhtiyacı: Uyumsuzluğun Azaltılmasının Maliyetleri ve Faydaları Haftalık Okuma
7 BÖLÜM 7 Tutum ve Tutum Değişimi: Düşünceleri ve Duyguları Etkilemek Haftalık Okuma
8 BÖLÜM 8 Uygunluk: Davranışı Etkilemek Haftalık Okuma
9 BÖLÜM 9 Grup Süreçleri: Sosyal Gruplarda Etki Haftalık Okuma
10 BÖLÜM 10 Kişilerarası Çekicilik: İlk İzlenimlerden Yakın İlişkilere Haftalık Okuma
11 BÖLÜM 11 Prososyal Davranış: İnsanlar Neden Yardım Eder? Haftalık Okuma
12 BÖLÜM 12 Saldırganlık: Neden Başkalarına Zarar Veriyoruz? Önleyebilir miyiz? Haftalık Okuma
13 BÖLÜM 13 Önyargı: Sebepler, Sonuçlar ve Çareler Haftalık Okuma
14 Genel Değerlendirme Ders Okuması
Kaynaklar
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2013). Social psychology (8th ed.). Boston, MA: Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu