Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YABANCI DİL I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin akademik düzeyde okuma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Edebi ve eleştirel anlama becerilerini, kelime bilgisini geliştirme ve okuma verimliliğini içerir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanısal Test,Psikolojik Danışmanlık,Mimarlık ve Tarih,Kentsel Planlama / Mega şehirler,Halk Sağlığı,Sanat ve Tasarım,Hareketli Bedenler,Ara Sınav,Sınav hakkında geri bildirim ve blog sayfası oluşturma,Mühendislik,Sinirbilim,Açık Zihin,Psikoloji - Çocuk Hastalıkları,Blog Sayfası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğreciler metnin nasıl yapılandırıldığını bilir. 1, 21, 3, 4 A, D
Bir metne uygun kelime stratejilerini kullanabilir ve bir metindeki fikirler arasındaki bağı tanıyabilir. 1, 21, 3, 4 A, D
Metinlerin anlamını stratejilerle analiz edebilir. 1, 21, 3, 4 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanısal Test İlgili kelime çalışması
2 Psikolojik Danışmanlık İlgili kelime çalışması
3 Mimarlık ve Tarih İlgili kelime çalışması
4 Kentsel Planlama / Mega şehirler İlgili kelime çalışması
5 Halk Sağlığı İlgili kelime çalışması
6 Sanat ve Tasarım İlgili kelime çalışması
7 Hareketli Bedenler İlgili kelime çalışması
8 Ara Sınav Genel çalışma
9 Sınav hakkında geri bildirim ve blog sayfası oluşturma İlgili kelime çalışması
10 Mühendislik İlgili kelime çalışması
11 Sinirbilim İlgili kelime çalışması
12 Açık Zihin İlgili kelime çalışması
13 Psikoloji - Çocuk Hastalıkları İlgili kelime çalışması
14 Blog Sayfası İlgili kelime çalışması
Kaynaklar
Inside Reading 3 and 4 (2nd edition). Oxford, UK: Oxford University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu