Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. İbrahim LİMON
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, gelişim, biliş, davranış, duygu ve kültürü de içeren öğrenme psikolojisindeki temel sorunları inceler. Başlıca teorileri ve bu teorileri daha iyi öğretmenler ve öğrenciler olmak için nasıl uygulayabileceğimizi keşfedeceğiz.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğrenmeye Kısa Bir Giriş,Öğrenme Nedir? Öğrenme Kavramı,Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler,Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Açısından Film Eleştirisi (Mutluluğun Peşinde),Öğrenme Psikolojisi,Öğrenme Psikolojisi Çalışma Metodları,Öğrenmeyle İlgili Zihinsel Süreçler,Öğrenme Teorileri,Davranışçı Teori,Sosyal Bilişsel Teori,Bilişsel Teori,Developmental and Contextual Theory,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dönem sonunda öğrenciler, insan öğrenmesini davranışsal, bilişsel, sosyal bilişsel ve yapılandırmacı bakış açılarından tanımlayabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimi anlayabilir. Metabiliş, öz yeterlik, kavram öğrenme, problem çözme ve bilgi ve öğrenmenin aktarılması gibi karmaşık bilişsel süreçleri açıklayabilir. Farklı öğretim stratejileri, sınıf yönetimi ve değerlendirmelerini uygulayabilir. 1, 3, 4 A, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenmeye Kısa Bir Giriş Haftalık Okuma
2 Öğrenme Nedir? Öğrenme Kavramı Haftalık Okuma
3 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Haftalık Okuma
4 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Açısından Film Eleştirisi (Mutluluğun Peşinde) Haftalık Okuma
5 Öğrenme Psikolojisi Haftalık Okuma
6 Öğrenme Psikolojisi Çalışma Metodları Haftalık Okuma
7 Öğrenmeyle İlgili Zihinsel Süreçler Haftalık Okuma
9 Öğrenme Teorileri Haftalık Okuma
10 Davranışçı Teori Haftalık Okuma
11 Sosyal Bilişsel Teori Haftalık Okuma
12 Bilişsel Teori Haftalık Okuma
13 Developmental and Contextual Theory Haftalık Okuma
14 Genel Değerlendirme Genel Ders Okuması
Kaynaklar
Ormrod, J. E. (2014). Human learning (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Powerpoint presentations.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu