Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEST DIŞI TEKNİKLER 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersi tamamlayan öğrenciler, röportaj, gözlem, psikodrama, sosyometri ve vaka çalışması gibi test dışı değerlendirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur, bireysel farklılıkları değerlendirmede en uygun teknikleri seçme becerisine sahip olur, değerlendirme verilerini yorumlayabilir.
Dersin İçeriği Bu ders; ,Bireyleri ve Bireysel Farklılıkları Değerlendirmenin Önemi,Bireyleri ve Bireysel Farklılıkları Değerlendirmenin Önemi,Bireysel Değerlendirme Yöntemleri ve Test Sonuçlarının Danışmanlara, Ebeveynlere ve Profesyonellere İletilmesi,Bireysel Değerlemede Etik Konular,Anket,Gözlem,Görüşme,Psikodrama,Sosyodrama,Sosyometri,Sosyal Atom,Sosyogram,Vak'a Çalışması,Otobiyografi,Takım Oluşturma,Tarama Çalışması ve Envanterler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
öğrenciler görüşme, gözlem vb. psikolojik testler dışında kullanılan değerlendirme teknikleriyle ilgili bilgileri kazanırlar 1, 12, 14, 18, 2, 7 C
Gruplara uygulanan niteliksel değerlendirme tekniklerini anlar ve uygularlar . Örn: psikodrama, sosyodrama, sosyometri, vak'a çalışması 1, 12, 18, 2, 7 C
Bireysel farklılıkları değerlendirirken en uygun teknikleri seçme bilgi ve becerisine sahip olurlar 1, 12, 18, 2 C
Değerlendirme verilerini yorumlama becerisini kazanırlar 1, 12, 18, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0
1 Bireyleri ve Bireysel Farklılıkları Değerlendirmenin Önemi Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; İlgili Bölümler
1 Bireyleri ve Bireysel Farklılıkları Değerlendirmenin Önemi Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; İlgili Bölümler
2 Bireysel Değerlendirme Yöntemleri ve Test Sonuçlarının Danışmanlara, Ebeveynlere ve Profesyonellere İletilmesi Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; Karataş,Z ve Yavuzer,Y.2015; İlgili Bölümler
3 Bireysel Değerlemede Etik Konular ACA (Uluslararası Psikolojik Danışmanlar Derneği) web sitesi
4 Anket Cox,J. ve Cox,K.B.,2008, İlgili Bölümler
5 Gözlem Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; Karataş,Z ve Yavuzer,Y.2015; İlgili Bölümler
6 Görüşme Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; Karataş,Z ve Yavuzer,Y.2015; İlgili Bölümler
7 Psikodrama Dayton,T.,2005; Dökmen,Ü.2008, İlgili Bölümler
8 Sosyodrama Weiner,R.2009; İlgili Bölümler
9 Sosyometri Dayton,T.,2005; Dökmen,Ü.2008, İlgili Bölümler
10 Sosyal Atom Dayton,T.,2005; Dökmen,Ü.2008, İlgili Bölümler
11 Sosyogram Dayton,T.,2005; Dökmen,Ü.2008, İlgili Bölümler
12 Vak'a Çalışması Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; Karataş,Z ve Yavuzer,Y.2015; İlgili Bölümler
13 Otobiyografi Özgüven,İ.E.,2012; Şahin,C.,2015; Karataş,Z ve Yavuzer,Y.2015; İlgili Bölümler
14 Takım Oluşturma Weiner,R.2009; İlgili Bölümler
15 Tarama Çalışması ve Envanterler Cox,J. ve Cox,K.B.,2008, İlgili Bölümler
Kaynaklar
- Şahin, Cengiz (2015) Bireyi Tanıma Teknikleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık - Karataş, Zeynep ve Yavuzer, Yasemin (2015) Bireyi tanımada Test Dışı Teknikler, Ankara: Nobel Yayınları. - Özgüven, İbrahim Ethem. (2007) Bireyi Tanıma Teknikleri . Pegem Yayınları. Ankara. - Dayton, T. (2005). The Living Stage: A Step by Step Guide to Psychodrama, Sociometry & Experiental Group Therapy - Dökmen, Üstün. (2008) Sosyometri ve Psikodrama. Sistem Yayıncılık - Weiner,R. (2009) Creative Training Sociodrama and Team Building, Jessica Kingsley Publishers, London . - Cox,J.&Cox,K.B. /2008) Your Opinion Please, How to Build the Best Questionnaires in the Field of Education, Corwin Press, London.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 3 15
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 2 8
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 104
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu