Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ruhsal bozuklukların sınıflandırma sisteminin tarihini anlamak(DSM 5) ve güçlü yanlarını ve sınırlarını değerlendirmek, yaygın ruhsal bozuklukların temel özelliklerini anlamak ve tanımlamak, yaygın ruhsal bozuklukların psikolojik tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak, ruhsal bozukluğu olan bireyler ve aileleri için topluluk ve / veya ülke çapında kaynaklar / organizasyonlardaki farkındalığı arttırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar,Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale Yöntemi,Öfke,Utangaçlık-Çekingenlik,Özsaygı,Mükemmelliyetçilik,Mükemmelliyetçilik,Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık,Yas,Cinsel Taciz/İstismar,Dürtü Kontrolü,İntihar,Dersi Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, psikopatolojiyi tanımlar. 1, 2, 3 A, C
Öğrenciler, ruhsal bozuklukları normal davranışlardan ayırt eden kriterleri ve bozuklukların belirti ve özelliklerini bilir. 1, 2, 3 A, C
Öğrenciler, bozuklukları ve belirtilerini bilir ve birbirlerinden ayırt eder. 1, 2, 3 A, C
Öğrenciler, ruhsal bozukluk nedenlerini açıklayan kuramsal yaklaşımları bilir. 1, 2, 3 A, C
Öğrenciler, ruhsal bozuklukların tedavi yaklaşımlarını bilir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar -
2 Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale Yöntemi Eryılmaz (2016), sy.1-12
3 Öfke Eryılmaz (2016), sy. 13-60
4 Utangaçlık-Çekingenlik Eryılmaz (2016), sy. 61-114
5 Özsaygı Eryılmaz (2016), sy. 115-156
6 Mükemmelliyetçilik Eryılmaz (2016), sy. 157-212
7 Mükemmelliyetçilik Eryılmaz (2016), sy. 157-212
8 Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık Eryılmaz (2016), sy. 243-272
9 Yas Eryılmaz (2016), sy. 213-242
10 Cinsel Taciz/İstismar Eryılmaz (2016), sy. 273-308
11 Dürtü Kontrolü Eryılmaz (2016), sy. 309-336
12 İntihar Eryılmaz (2016), sy. 337-374
14 Dersi Değerlendirme -
Kaynaklar
Eryılmaz, A. (2016). Psikolojik sorunlara müdahale ve kendi kendine yardım kitabı. Ankara: Pegem.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu