Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cinsel Sağlık Eğitimi dersi, okullardaki çocuklara ve ergenlere cinsiyet kimlikleri, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yönelik bireysel danışma ve rehberlik faaliyetleri ile destek olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,Temel Kavramlar ve Çerçeve: Biyolojik Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Kimlik,Ergenlik Dönemi ve Cinsellik,Psikoseksüel Model ve Odipal Kompleks,Feminist Teori ve Cinsel Kimlik,Cinsel Sağlık Eğitimi Çerçeve Müfredat,Psikososyal Gelişim Yaklaşımı ve Geç Ergenlik Teorisi ,Etik İlkeler ve Terapide Sınır Koyma,Cinsel Sağlık Eğitimi Müfredat Planı ve Örneği ,Cinsiyet rahatsızlığı nedir?,Parafili nedir? Neleri kapsar?,Cinsel Kimlik Bozuklukları,DSM V'te yapılan değişiklikler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders kapsamında öğrencilerin a) Temel Kavramlar ve Çerçeve: Biyolojik Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Kimlik; b) Ergenlik Dönemi ve Cinsellik; c) Psikoseksüel Model ve Odipal Kompleks; ç) Feminist Teori ve Cinsel Kimlik; d) Cinsel Sağlık Eğitimi Çerçeve Müfredat; e) Psikososyal Gelişim Yaklaşımı ve Geç Ergenlik Teorisi; f) Cinsel Sağlık Eğitimi Müfredat Planı ve Örneği; Cinsiyet rahatsızlığı nedir?; g) Parafili nedir? Neleri kapsar?; ğ) Cinsel Kimlik Bozuklukları; ve h) DSM V'te yapılan değişiklikler konularında temel bilgi ve analiz becerisi kazanıp, feminist teoriye eleştirel bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. 1, 12, 14, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Ders Okumaları
2 Temel Kavramlar ve Çerçeve: Biyolojik Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Kimlik Ders Okumaları
3 Ergenlik Dönemi ve Cinsellik Ders Okumaları
4 Psikoseksüel Model ve Odipal Kompleks Ders Okumaları
5 Feminist Teori ve Cinsel Kimlik Ders Okumaları
6 Cinsel Sağlık Eğitimi Çerçeve Müfredat Ders Okumaları
7 Psikososyal Gelişim Yaklaşımı ve Geç Ergenlik Teorisi Ders Okumaları
8 Etik İlkeler ve Terapide Sınır Koyma Ders Okumaları
9 Cinsel Sağlık Eğitimi Müfredat Planı ve Örneği Ders Okumaları
10 Cinsiyet rahatsızlığı nedir? Ders Okumaları
11 Parafili nedir? Neleri kapsar? Ders Okumaları
12 Cinsel Kimlik Bozuklukları Ders Okumaları
13 DSM V'te yapılan değişiklikler Ders Okumaları
14 Genel Değerlendirme Ders Okumaları
Kaynaklar
Baskerville, S. (2018). The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power. Angelico Press. Butler, Judith (2007). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge. p. v. ISBN 978-0-415-38955-6. Butler, Judth (2007). Gender Trouble. Routledge. p. iv. ISBN 978-0-415-38955-6. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013). (5th Ed.). Arlington, VA, American Psychiatric Association.
Daniel Siegel - The Teenage Brain Michelle A. McManus Paul Hargreaves; Lee Rainbow and Laurence J. Alison (2013). Paraphilias: definition, diagnosis and treatment. F1000 Prime Report https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu