Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk ve Ergen Gelişimi,Beliren Yetişkinlik,Beliren Yetişkinlik 2,Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Aşk (Romantik İlişkiler),Aşk (Romantik İlişkiler),Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel Gelişim,Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel Gelişim,Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal Gelişim,Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı,Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3 A, C, E
Yaşla ortaya çıkan değişiklikleri ve adaptasyon problemlerini açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Yaşam döngüsü boyunca insan büyüme ve gelişmesinin altında yatan süreçleri keşfeder. 1, 2, 3 A, C, E
Yaşam döngüsünün gelişimsel ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A, C, E
Duyusal ve algısal yetenek, bilişsel ve dil gelişimi, davranışsal genetik ve sosyalleşmenin gelişimsel etkilerini açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Gelişim ve öğrenme teorilerini bilir. 1, 2, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk ve Ergen Gelişimi Ders Okuması
2 Beliren Yetişkinlik Ders Okuması
3 Beliren Yetişkinlik 2 Ders Okuması
4 Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal Gelişim Ders Okuması
5 Genç ve Orta Yetişkinlikte Bilişsel ve Psikososyal Gelişim Ders Okuması
6 Aşk (Romantik İlişkiler) Ders Okuması
7 Aşk (Romantik İlişkiler) Ders Okuması
8 Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel Gelişim Ders Okuması
9 Orta Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Fiziksel Gelişim Ders Okuması
10 Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal Gelişim Ders Okuması
11 Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikososyal Gelişim Ders Okuması
12 Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı Ders Okuması
13 Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı Ders Okuması
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Santrock, J. (2016). Life Span Development. 16th edition. McGraw-Hill Feldman, R. (2018). Development Across the Life Span. Pearson Education Limited.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 28 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu