Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI 1+2 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı dersin amacı, öğrencilerde küçük ve büyük gruplarda mesleki rehberlik uygulamaları yapma becerilerinin kazandırılmasıdır. Ayrıca öğrenciler mesleki rehberlik alanındaki test ve test dışı araçları uygulamayı, değerlendirmeyi ve yorumlamayı da öğrenirler
Dersin İçeriği Bu ders; ,Kariyer danışmanlığı sürecindeki teknikler,Kariyer danışmanlığı sürecindeki beceriler,Öz-farkındalık ile ilişkili etkinlikler,Öz farkındalıkla ilgili uygulamalar,Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için mesleki rehberlik grup etkinliklerinin hazırlanması,lise 9.sınıf öğrencileri için mesleki grup etkinliklerinin hazırlanması,Meslek değerleri,meslekleri anlama , tanıma ile ilgili etkinlikler,Akademik Benlik Algısı ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması,Mesleki olgunluk ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması,Mesleki uyum ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması,Kariyer aile ağacı ,Kariyer danışmanlığında sosyal medyanın kullanımı,Engelli bireylerle Kariyer danışmanlığı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Okul psikolojik danışmanlarının kullandıkları yöntemleri uygulayabilir. 1, 16, 2, 3, 4 C, F
1.1.Büyük grup rehberliği yöntemine göre psikoeğitim programı uygular 1, 16, 2, 3, 4 C, F
1.2.Periyodik bireysel görüşme yöntemi ile öğrencilerle bir oturum görüşme yapar 1, 16, 2, 3, 4 C, F
2.Psikoeğitim programı geliştirebilir 1, 16, 2, 3, 4 C, F
2.1.Kariyer rehberliği konusunda psikoeğitim programı geliştirir 1, 16, 2, 3, 4 C, F
3.Program değerlendirebilir. 1, 2, 3 C, F
3.1.Uyguladığı okul psikolojik danışmanlığı yöntemlerine uygun olacak şekilde program değerlendirme materyali geliştirir ve uygular 1, 16, 2, 3, 4 C, F
3.2.Program değerlendirme verilerinden bir rapor hazırlar 1, 16, 2, 3, 4 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0
1 Kariyer danışmanlığı sürecindeki teknikler Yeşilyaprak,2011; Özyürek,2013 İlgili Bölümler
2 Kariyer danışmanlığı sürecindeki beceriler Yeşilyaprak,2011; Özyürek,2013 İlgili Bölümler
3 Öz-farkındalık ile ilişkili etkinlikler Külahoğlu, Ş. , 2011, İlgii Bölümler
4 Öz farkındalıkla ilgili uygulamalar Külahoğlu, Ş. , 2011, İlgii Bölümler
5 Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için mesleki rehberlik grup etkinliklerinin hazırlanması Yeşilyaprak, B.,2011; Amudsen,N, Poenhell,G. & Pattern,N.2010, İlgili Bölümler
6 lise 9.sınıf öğrencileri için mesleki grup etkinliklerinin hazırlanması Yeşilyaprak, B.,2011; Amudsen,N, Poenhell,G. & Pattern,N.2010, İlgili Bölümler
7 Meslek değerleri Yeşilyaprak,2011; Özyürek,2013 İlgili Bölümler
8 meslekleri anlama , tanıma ile ilgili etkinlikler Amudsen,N, Poenhell,G. & Pattern,N.2010, Külahoğlu,Ş.,2011; İlgili Bölümler
9 Akademik Benlik Algısı ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması Ölçek dersin hocası tarafından derste sunulur
10 Mesleki olgunluk ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması Ölçek dersin hocası tarafından derste sunulur
11 Mesleki uyum ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması Ölçek dersin hocası tarafından derste sunulur
12 Kariyer aile ağacı Zunker,V.G. 2006. İlgili Bölümler
13 Kariyer danışmanlığında sosyal medyanın kullanımı Zunker,V.G. 2006. İlgili Bölümler
14 Engelli bireylerle Kariyer danışmanlığı Zunker,V.G. 2006. İlgili Bölümler
Kaynaklar
- Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Ankara:Pegem Yayınları - Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları. Ankara:Nobel Yayınları - Amundson, N.,Poehnell,G., Pattern,M. (2010). Mesleki Teleskop. Ankara :Anı Yayınları - Zunker, VVernon,G. (2006). Career Counseling. Thomson Brooks/Cole - Külahoğlu, Ş.(2011). Mesleki Geleceğim. Nobel yayın Dağıtım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu